Werken aan veiligheid
doen we samen

Actueel nieuws

Wilt u zelf iets delen via de RSIV site? Mail dan naar rsiv@denhaag.nl!

Nieuwsbrief RSIV

LinkedIn RSIV

Agenda

Account aanvragen

Veiligheidsprofessionals kunnen gebruik maken van meer praktische hulp door zich te registreren.

Nieuws Bekijk de AGENDA

 • 18 jan 2022

  Kick-off leerkring (lokale) online aangejaagde ordeverstoring

  Op 8 februari organiseert het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (het CCV) de kick off leerkring (lokale) online aangejaagde ordeverstoring. We nodigen je van harte uit hier online aan deel te nemen.

 • 13 jan 2022

  Jaarplan 2022 RSIV

  Het jaarplan 2022 van het RSIV en het overzicht hiervan zijn vastgesteld. Benieuwd naar wat wij in 2022 - in samenwerking met verschillende partners - gaan doen? Het definitieve jaarplan 2022 van het RSIV kunt u hier downloaden. Ook het overzicht van het jaarplan kunt u hier downloaden. 

 • 22 dec 2021

  Nieuwsbrief december 2021

  In deze laatste nieuwsbrief van 2021 wordt stilgestaan bij de nieuwsberichten van de afgelopen periode (okt-dec). Ook wordt vooruitgekeken naar de ontwikkelingen voor 2022. Zie je een interessant nieuwsbericht? Klik dan op 'lees meer' om hier meer over te weten te komen. 

   

  Het RSIV wenst onze collega's en partners alvast prettige feestdagen en een gelukkig en gezond 2022 toe! 

 • 20 dec 2021

  Vastgestelde handreiking Mensenhandel

  Deze week is de handreiking mensenhandel officieel vastgesteld. De handreiking is geschreven met vele partners uit het zorg en veiligheidsdomein en geeft handvatten aan de gemeenten in de regio. De handreiking inclusief alle bijlage is te vinden op de website van het RSIV in de map Mensenhandel, Regionale handreiking mensenhandel.

 • 16 dec 2021

  Aan het woord: Gemeente Westland over HackShield

  Sinds oktober 2021 zijn zeven gemeenten binnen de Eenheid Den Haag gestart met HackShield (zie Digitale kick-off HackShield). Een van deze gemeenten is gemeente Westland. Wij vroegen Kim van Bregt van de gemeente hoe zij de afgelopen periode heeft ervaren, wat de plannen voor volgend jaar zijn en wat zij andere gemeenten wil meegeven.

 • 21 dec 2021

  Coalitie voor vroegsignalering 'voorkomen jonge aanwas'

  Medio februari 2022 kunt u het vervolg op de eerste Masterclass 'De basis op orde' (okt. 2021) verwachten! De tweede masterclass staat in het teken van het verbinden van het sociaal, het onderwijs en het veiligheidsdomein. Deze masterclass is voor zowel (beleids)medewerkers uit het sociaal, het onderwijs als uit het veiligheidsdomein. Meer informatie volgt half januari 2022!

 • 21 dec 2021

  Interventiematrix wapenbezit en -gebruik onder jongeren

  Klik hier voor de Interventiematrix wapenbezit en -gebruik onder jongeren. Deze is recentelijk opgeleverd door het Landelijk actieplan Wapens en Jongeren.

 • 21 dec 2021

  Handelingskader wapen en jongeren voor professionals in het jeugddomein

  De werkgroep 'Wapens en jongeren' van het RSIV heeft recentelijk een handelingskader wapens en jongeren opgeleverd.


  Deze is bedoeld voor professionals en zorgverleners in het jeugddomein binnen uw gemeente en heeft als doel het creëren van bewustwording en meldingsbereidheid in het jeugddomein (jongerenwerk, jeugdteams etc.).

 • 13 dec 2021

  Doorontwikkeling Platform Veilig Ondernemen Den Haag

  Het regionale Platform Veilig Ondernemen (PVO) Den Haag is in 2017 opgericht als opvolger van het Regionaal Platform Criminaliteitsbeheersing. Het is ondergebracht bij het RSIV en heeft als doelstelling: 'het weerbaar maken van het bedrijfsleven tegen de risico's van criminaliteit en het stimuleren van publiek-private samenwerking tussen politie, justitie, gemeenten, brancheorganisaties, ondernemers en burgers op regionaal niveau.' 

   

  Vanwege gebrek aan structurele financiering bleef het PVO Den Haag beperkt in schaal en uitvoering. Goed nieuws is dat er in de kabinetsbegroting per 2022 structurele gelden voor de PVO's zijn opgenomen!

 • 9 nov 2021

  RSIV-webinar Taken, verantwoordelijkheden en interventiemogelijkheden van de lokale overheid bij online aangejaagde ordeverstoringen

  Gemeenten hebben verschillende maatschappelijke taken en verantwoordelijkheden, waaronder de zorg voor openbare orde en veiligheid. Doordat de samenleving in een snel tempo digitaliseert, voeren gemeenten hun taak steeds meer uit in een digitale context. Wat betekent dit voor de gemeentelijke taakgebieden in het algemeen en in het bijzonder voor het optreden tegen het online aanzetten tot of aanjagen van een ordeverstoring? Wat is er qua interventies al mogelijk zonder juridisch instrumentarium en hoe ziet de inzet van straf-, bestuurs- en civielrecht in een ernstige casus eruit? U hoort er alles over in de webinar die het Regionaal Samenwerkingsverband Integrale Veiligheid (RSIV) op 29 november van 13 tot 15 uur organiseert vanuit een studio in de centrale bibliotheek van Den Haag.

   

  Doelgroep
  Deze webinar is alleen bedoeld voor ambtenaren openbare orde en veiligheid en medewerkers van politie en OM van de Eenheid Den Haag. De webinar zal vanwege het vertrouwelijke karakter van de presentaties in het tweede deel niet worden opgenomen en is dus niet op een later moment terug te kijken.

   

  Aanmelden kan tot en met donderdag 25 november (16.30 uur) via onderstaande link!

 • 27 okt 2021

  Digitale kick-off HackShield

  Op maandag 26 oktober was de digitale kick-off van de uitrol van HackShield, een transmediale cybersecurity game voor kinderen tussen de 8 en 12 jaar. Door het spelen van de game leren kinderen zich op een speelse manier te wapenen tegen digitale gevaren.

   

  De gemeenten die nu starten met HackShield zijn: Katwijk, Noordwijk, Oegstgeest, Zoeterwoude, Leidschendam-Voorburg, Gouda en Westland. Krimpenerwaard en Waddinxveen zijn al bezig met de implementatie. Na de kick-off gaan de zeven gemeenten aan de slag met de voorbereidende taken voor de lancering van HackShield. Hierbij kun je denken aan het aanmaken van een gemeentepagina, het opnemen van een video-oproep door de burgemeester/wethouder en het opstarten van een lokale werkgroep. De campagne zal uiteindelijk online starten in de week van Safer Internet Day (8 februari 2022).

 • 26 okt 2021

  Landelijke bijeenkomst: 'Jonge aanwas uit de criminaliteit houden?'

  Hoe houd je als gemeente, politie en samenwerkingspartner met elkaar jonge aanwas uit de zware criminaliteit? Op dinsdag 23 november organiseert het CCV een landelijke bijeenkomst hierover. Op deze bijeenkomst worden ervaringen en kennis over verschillende aanpakken gedeeld. 

 • 26 okt 2021

  Opbrengst landelijke wapen-inleveractie

  Tijdens de landelijke wapeninleveractie van maandag 11 tot en met zondag 17 oktober konden wapens anoniem en straffeloos ingeleverd worden. In de Eenheid Den Haag zijn in totaal 505 wapens ingeleverd. Het gaat onder andere om 330 messen, ruim 15 kilo scherpe munitie en 11 vuurwapens.

 • 7 okt 2021

  Het Grote HackShield Event 2021

  Vandaag waren wij aanwezig bij Het Grote HackShield Event 2021. Wat een energie en enthousiasme leeft er bij de organisatie en kinderen die aan HackShield deelnemen!

  Tijdens het event werd bovendien het nieuwe HackShield for Grown-ups gelanceerd. Dé mogelijkheid voor volwassenen om meer te leren over het gebruik van internet.

  Weet jij nog niet wat HackShield inhoudt of wil jij hier zelf mee aan de slag gaan? Kijk voor meer informatie op https://joinhackshield.nl/. Kijk voor HackShield for Grown-ups op https://hackshield.herocenter.com 

 • 6 okt 2021

  Nieuwsbrief oktober 2021

  Het RSIV zal voortaan een aantal keer per jaar een nieuwsbrief uitbrengen. In deze nieuwsbrief worden niet alleen de activiteiten en producten van het RSIV belicht, maar wordt ook aandacht besteed aan het aanbod vanuit het landelijk niveau op de thema’s uit het Regionaal Beleidsplan 2023-2026.

 • 30 sep 2021

  Voorbereidingen Coalitie voor veiligheid 2023-2026

  Aangezien het huidige Regionaal Beleidsplan (RBP) 2019-2022 afloopt op 31 december 2022, is het RSIV gestart met de voorbereidingen voor een nieuw RBP nieuwe stijl. We willen komen tot meer focus op een beperkt aantal thema's waar we dan ook met alle betrokken partijen het verschil op willen maken in de periode 2023-2026. In het dagelijks Bestuur van het RBO van 30 september is gesproken over het voorstel om te komen tot een regionale Coalitie voor veiligheid 2023-2026.

 • 23 sep 2021

  Cyberprojecten City Deal Lokale Weerbaarheid Cybercrime

  Op donderdag 14 oktober organiseert het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) het online congres City Deal Lokale Weerbaarheid Cybercrime. Tijdens dit congres worden uit het hele land de cyberprojecten van de City Deal gepresenteerd. Het doel van deze projecten is het vergroten van de cyberweerbaarheid bij burgers en bedrijven. 

 • 30 sep 2021

  Project Dealbreakers

  Dealbreakers heeft als doel om te voorkomen dat jongeren in de georganiseerde drugscriminaliteit belanden. Er zijn 5 gemeenten die meewerken aan deze pilot, namelijk: Delft, Zoetermeer, Leidschendam-Voorburg, Gouda en Leiden. In deze gemeenten wordt op lokaal niveau onderzocht hoe de jongeren het beste op de nadelen van snel geld verdienen gewezen kunnen worden. Uiteindelijk wordt voor alle 27 gemeenten in de eenheid een handreiking ontwikkeld. Hierin worden de werkzame elementen die elke gemeente lokaal kan toepassen belicht.

 • 23 sep 2021

  Landelijke inleveractie wapens

  Eén van de speerpunten van het landelijk actieplan Wapens en Jongeren is de gezamenlijke wapeninzamelactie die van 11 tot en met 17 oktober aanstaande zal plaatsvinden. Alle 27 gemeenten in de Eenheid Den Haag doen hieraan mee. De inleveractie wordt begeleid door een campagne met het motto ‘Drop je knife en doe wat met je life’. 

 • 23 sep 2021

  Landelijk actieplan Wapens en Jongeren

  In november 2020 werd het actieplan Wapens en Jongeren gelanceerd. Hiermee willen de betrokken organisaties de strijd aangaan met met het toenemende wapenbezit onder jongeren. Het actieplan is een samenwerking tussen 19 gemeenten met een urgente wapenproblematiek – waaronder uit onze regio de gemeente Den Haag en Zoetermeer, de politie, het Openbaar Ministerie (OM), Halt, de William Schrikker Stichting Jeugdreclassering en Jeugdbescherming, de Raad voor de Kinderbescherming, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid en de ministeries van JenV en OCW.

 • 23 sep 2021

  Regionale Masterclass ´Regie op jeugd´

  Op 4 oktober start de Masterclass-reeks 'Regie op jeugd'. In het teken van de 'Basis op orde' gaat documentairemaakster en presentratrice Lize Korpershoek van 13:00 tot 14:30 uur in gesprek met o.a. onderzoeker Drs. Jolijn Broekhuizen, Prof. Dr. Hanna Swaab en Criminoloog Dr. Jan Dirk de Jong over vroegsignalering, preventie en het bieden van perspectief en hoe dit bijdraagt aan een integrale aanpak in het voorkomen dat jongeren afglijden in de criminaliteit.

 • 22 sep 2021

  HackShield

  Op 14 september jl. heeft het RSIV voor gemeenten en politie een digitale informatiebijeenkomst georganiseerd over HackShield. Dit is een spannend spel over de gevaren op internet. Het leert kinderen (online) skills waarmee ze zich kunnen wapenen tegen cybercriminaliteit. Gemeenten kunnen nog tot 6 oktober aangeven of ze meedoen met de HackShield campagne en daarmee ook aansluiten bij de regionale werkoverleggen die vanaf november door het RSIV worden begeleid. We hopen dat een groot aantal gemeenten enthousiast is geworden en gaat werken met junior Cyber Agents!

 • 20 sep 2021

  Handreiking Mensenhandel

  Samen met veel gemeenten en ketenpartners zijn we druk bezig geweest met het maken van een handreiking voor de gemeenten om te voldoen aan de eisen van het landelijk programma ‘samen tegen mensenhandel’, het Interbestuurlijk Programma (IBP) en de regionale uitvoeringsagenda ondermijning. Ondertussen is de eerste conceptversie gereed. Aangezien in elk district een burgemeester deelneemt aan de bestuurlijke mensenhandeltafel, zal de handreiking worden geagendeerd voor de districtscolleges van november. Daarna zal de handreiking na het dagelijks bestuur van het Regionaal Bestuurlijk Overleg (RBO) van december voor schriftelijke goedkeuring worden rondgestuurd aan de leden van het RBO Dit betekent dat we hopelijk in januari een vastgestelde handreiking hebben en we ons kunnen richten op de implementatie in 2022.

 • 20 sep 2021

  Week van de Veiligheid 2021

  Van 11 tot 17 oktober vindt de Week van de Veiligheid 2021 plaats. Dit jaar ligt de focus op de ondernemers en hun weerbaarheid. Van maandag tot en met donderdag komen de volgende thema's aan bod: cybercrime/gedigitaliseerde criminaliteit, overvallen, ondermijning en geweld. 

 • 20 sep 2021

  Online trainingen voor ondernemers

  De politie en het Regionaal Platform Criminaliteitsbeheersing Noord-Holland (RPCNH) hebben verschillende gratis online trainingen samengesteld, die ook door ondernemers in de regio Den Haag gevolgd kunnen worden. 

 • 14 jun 2021

  Opbrengsten kennis-leerkringen "Jeugdoverlast en de coronacrisis"

 • 25 jun 2021

  Regionale talkshow ‘Crimineel verpand?’

  Maandag 21 juni jl. vond de regionale talkshow 'Crimineel verpand?' plaats, live vanuit het stadskantoor in Leiden. Met de tafelgasten werd gesproken over de problematiek van ondermijnende criminaliteit in huurpanden binnen de Eenheid Den Haag. Heb je de uitzending gemist of wil je deze terugkijken? Klik dan op onderstaande link:

 • 8 jun 2021

  Webinar Jeugdcriminaliteit en preventie in de digitale wereld, deel 2

  Op 2 juni 2021 was de live uitzending van onze webinar, onder begeleiding van Chris van 't Hof. Onderzoekster Wytske van der Wagen gaf een presentatie over het profiel van cyberdaders en de aansluiting van interventies hierop. Vervolgens gingen Chrissie van der Meijden van de gemeente Leiden en Quinnie Heijsteeg van het OM in op de impact van een sextortion zaak en de zoektocht van de gemeente naar haar rol hierin. Rik Quint van Halt en jongerencoach Robin van Wieringen vertelden over hun rol en in de praktijk en de mogelijkheid om interventies in te zetten. 

   

  Heb je de uitzending gemist of wil je deze nog eens rustig terugkijken, klik dan op onderstaande link om de webinar te bekijken. 

   

   

 • 3 jun 2021

  Online talkshow over criminaliteit in huurplanden

  Een hennepkwekerij of opslag van gestolen goederen in een huurpand? Wat je niet direct ziet, kan er wel degelijk zijn. Met alle gevolgen van dien. Pandeigenaren en verhuurmakelaars kunnen achterblijven met een slechte reputatie en hoge kosten door schade aan het pand. Het pand kan zelfs door de gemeente gesloten worden op basis van artikel 13b Opiumwet.

  Verhuur je panden en wil je weten wat jij samen met jouw gemeente tegen deze vorm van ondermijnende criminaliteit kunt doen? Neem dan op maandag 21 juni van 12.00 tot 13.00 uur gratis deel aan de online talkshow 'Crimineel verpand?' Deze wordt georganiseerd door het CCV in samenwerking met het PVO Den Haag / RSIV.

  Kijk voor meer informatie of om je direct aan te melden op onderstaande link. 

 • 1 jun 2021

  Nieuw: CCV-database lokale cyberprojecten

  Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (het CCV) nodigt veiligheidsprofessionals uit om een kijkje te nemen in de nieuwe database lokale cyberprojecten. In deze database staan vele interessante cyberprojecten die de afgelopen jaren ontwikkeld zijn. Het doel is om van elkaar te leren en de cyberweerbaarheid te verhogen.

 • 1 jun 2021

  Webinar Monitoring online aangejaagde openbare orde verstoringen

  Online oproepen tot bijvoorbeeld rellen, vetes tussen drillrapgroepen en onaangekondigde demonstraties kunnen leiden tot verstoringen van de openbare orde. Gemeentes hebben er dagelijks mee te maken. Maar hoe krijgen zij zicht op deze online oproer? Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (het CCV) organiseert op woensdag 9 juni 2021 om 15.00 uur het gratis webinar ‘Monitoring van online aangejaagde ordeverstoringen’.

 • 19 mei 2021

  Webinar Jeugdcriminaliteit en preventie in de digitale wereld deel 2

  Op 2 juni organiseert het RSIV van 09.30 tot 11.00 uur een vervolg op de webinar Jeugdcriminaliteit en preventie in de digitale wereld van september 2020. De webinar is bedoeld voor ambtenaren openbare orde en veiligheid/ jeugd/ onderwijs van gemeenten, medewerkers van politie en OM en andere geïnteresseerde ketenpartners. 

 • 21 apr 2021

  Volg ons ook op LinkedIn

  Wist je dat wij sinds kort ook een LinkedIn-pagina hebben? Hier plaatsen wij regelmatig nieuwe updates met betrekking tot interessante vacatures in de regio, belangrijke geplaatste documenten op de website en delen wij interessant nieuws van onze partners. Klik hier om onze pagina te volgen!

 • 20 apr 2021

  De cyberburgemeesters slaan alarm!

  Met een pamflet richting formatietafel roepen 14 ‘cyberburgemeesters’ op tot vaart, middelen en borging van digitale veiligheid in het overheidsbeleid. Er moet één bewindspersoon komen en één beleidsdepartement die landelijke regie voeren. Meer weten? Klik hier voor het artikel van Binnenlands Bestuur.

 • 1 apr 2021

  Jaarverslag 2020 Eenheid Den Haag

  Meer weten over de ontwikkelingen van de thema's uit het Regionaal Beleidsplan? Bekijk nu het vastgestelde Jaarverslag 2020 van de Eenheid Den Haag!

 • 15 mrt 2021

  Conferentie Zorg en Veiligheid in de praktijk in Haaglanden

  Op donderdag 15 april 2021 vindt een digitale conferentie plaats over de verbinding tussen zorg en veiligheid in de praktijk in Haaglanden. Het RSIV is één van de organiserende organisaties.

 • 17 feb 2021

  Het vastgestelde Jaarplan RSIV 2021!

  Het jaarplan laat zien wat we dit jaar gaan doen op het gebied van onder andere ondermijning, mensenhandel, jonge aanwas in de (georganiseerde) drugscriminaliteit, jeugdgroepen, cybercrime, High Impact Crimes (HIC) en Zorg en Veiligheid in de Eenheid Den Haag. Download hier het jaarplan of het overzicht.

 • 5 nov 2020

  Derde uitzending 'De Ondernemer Draait Door': bedrijfscontinuïteit en verzekering

  Op dinsdag 3 november 2020 vond de derde uitzending van de cybertalkshow 'De Ondernemer Draait Door' plaats in het Zuiderstrandtheater in Den Haag.

 • 25 sep 2020

  Webinar Jeugdcriminaliteit en preventie in de digitale wereld

  Op 25 september 2020 vond de webinar ‘Jeugdcriminaliteit en preventie in de digitale wereld’ plaats. Deze werd georganiseerd door burgemeester Visser van de gemeente Katwijk, samen met het Regionaal Samenwerkingsverband Integrale Veiligheid (RSIV) en het Cybercrime Team van de politie Eenheid Den Haag.

 • 3 jul 2019

  Veiligheidsmarkten

  In de week van 17 juni zijn er in Den Haag, Moordrecht, Nieuwerkerk a/d IJssel en Oegstgeest verschillende veiligheidsdagen georganiseerd. Tijdens deze veiligheidsmarkten stonden er meerdere kraampjes van de brandweer, politie, ambulance, het CCV, Burgernet en tal van andere diensten.

 • 20 mei 2019

  Geslaagde Veiligheidsdag Bodegraven

  De Veiligheidsdag in de gemeente Bodegraven-Reeuwijk op zaterdag 11 mei werd zeer goed bezocht. Onder flinke belangstelling liet de gemeente tijdens deze dag de bezoekers kennis maken met de hulpdiensten die actief zijn in de gemeente. Bij de verschillende kraampjes was informatie te krijgen over de brandweer, politie, reddingsbrigade, het CCV, Rode Kruis, ambulancedienst en Burgernet.

 • 12 okt 2018

  Geslaagde tweede ondermijningsavond in Zoetermeer

  Op dinsdagavond 9 oktober 2018 lieten maar liefst 120 ondernemers zich informeren over ondermijning. Na een succesvolle eerste editie was dit de tweede keer dat de gemeente een dergelijke avond organiseerde samen met de politie en het CCV/PVO Den Haag. De ondernemers konden luisteren naar aansprekende presentaties door burgemeester Aptroot en criminoloog Van Der Torre. Na afloop was er gelegenheid om met elkaar in gesprek te gaan over ondermijning en konden de ondernemers een bezoek brengen aan de meldkamer.

 • 21 feb 2019

  Bijeenkomst ‘Samen weerbaar tegen ondermijning’ in Den Haag

  Op 19 februari 2019 heeft de gemeente Den Haag in samenwerking met de politie, het CCV en het RSIV / Platform Veilig Ondernemen Den Haag een ondernemersbijeenkomst georganiseerd. Er was veel interesse vanuit de ondernemers, die actief aan de avond meededen.

  Het doel van deze bijeenkomst was om ondernemers te informeren over het onderwerp ondermijning en ondernemers actief mee te nemen in de ontwikkeling van het winkelgebied.

  Burgemeester Krikke deed de opening, waarna  de politie een presentatie hield over ondermijning. Wat is ondermijning? Hoe kan ik het herkennen?  Hierna werd er door ondernemers uit Amsterdam verteld hoe zij in Amsterdam hun winkelstraat hebben opgewaardeerd en hoe dat ook in Den Haag zou kunnen. Vervolgens was het tijd voor informele tafelgesprekken met de professionals. Er is veel informatie uitgewisseld gedurende de avond.

 • 25 feb 2019

  Eerste bijeenkomst over digitale veiligheid en cybercrime een succes in Krimpenerwaard!

  Op 21 februari 2019 is er voor de ondernemers in de gemeente Krimpenerwaard een bijeenkomst georganiseerd over de risico’s die digitale ontwikkelingen met zich meebrengen. Meer dan 30 ondernemers kregen deze avond handige tips & tricks van een cybertrainer van het NFIR (Nederlandse Forensisch Incident Response) en Politie Krimpenerwaard. Burgemeester Cazemier trapte deze bijeenkomst af. De gemeente organiseerde deze bijeenkomst in samenwerking met het CCV en het RSIV/Platform Veilig Ondernemen Den Haag.

 • 25 feb 2019

  Nieuwsbrief Bureau Regioburgemeesters Februari 2019

  Circa vijf keer per jaar wordt namens de regioburgemeesters een nieuwsbrief uitgebracht, zoveel mogelijk aansluitend op Landelijk Overleg Veiligheid en Politie. De nieuwsbrief heeft als doel u te informeren over onderwerpen die in het Landelijk Overleg Veiligheid en Politie aan de orde komen en behandelt tevens uitkomsten van parlementaire debatten over politie-onderwerpen en verdere landelijke beleidsontwikkelingen op het gebied van politie en veiligheid.

  Hierbij treft u de nieuwsbrief aan van februari 2019.

 • 22 nov 2018

  Proef Mobiele Interventie en Preventie Unit (MIPU) voor personen met verward gedrag

  In de regio Haaglanden is vandaag een pilot passend vervoer voor personen met verward gedrag van start gegaan. Na een 112-melding worden deze mensen vaak per politeauto vervoerd naar een opvanglocatie. Dat is niet altijd noodzakelijk en kan stigmatiserend werken. Daarom is gestart met een pilot van drie maanden, waarbij de situatie eerst wordt beoordeeld door een gespecialiseerde verpleegkundige in de thuissituatie. Wanneer vervoer nodig is naar een beoordelingssituatie, dan wel een GGZ-instelling, dan wordt gebruik gemaakt van de Mobiele Interventie en Preventie Unit (MIPU). Dit voertuig is onopvallend en daardoor passender dan een politiewagen. 

 • 11 okt 2018

  Geslaagde tweede ondermijningsavond Zoetermeer

  Op dinsdagavond 9 oktober lieten maar liefst 120 ondernemers zich informeren over ondermijning. Na een succesvolle eerste editie was dit de tweede keer dat de gemeente een dergelijke avond organiseerde samen met de politie en het CCV/PVO Den Haag. De ondernemers konden luisteren naar aansprekende presentaties door burgemeester Aptroot en criminoloog Van Der Torre. Na afloop was er gelegenheid om met elkaar in gesprek te gaan over ondermijning en konden de ondernemers een bezoek brengen aan de meldkamer. 

 • 9 okt 2018

  De Week van de Veiligheid is gestart: 'Wel-zo-veilig-Award' Detailhandel uitgereikt

  Jumbo Ten Brink Food in Alphen aan den Rijn heeft de ‘Wel-zo-veilig-Award’ in de categorie detailhandel gewonnen. Op maandag 8 oktober, tijdens de start van de Week van de Veiligheid, nam eigenaar Edwin ten Brink de ‘Wel-zo-veilig-Award’ in ontvangst. Hij is trots dat zijn winkel door brancheorganisatie Detailhandel Nederland is bekroond met de award. 

 • 8 okt 2018

  Het CCV brengt Veilig Wonen onder de aandacht op het Strandwalfestival in Rijswijk

  In september vond het jaarlijkse Strandwalfestival in Rijswijk plaats. Ook het CCV was daarbij met een kraampje aanwezig. Daar informeerden en adviseerden zij festivalgangers over veilig wonen en veilig ondernemen. Zo werd men onder andere ingelicht over adequate sloten en verlichting. Daarnaast werd de Veilig Wonen Scan aangeboden, waarbij een CCV-adviseur op afspraak langskomt om advies en tips te geven over veilig wonen.

 • 8 okt 2018

  Pilot cyberweerheidsscans bij ondernemers

  Cybercriminaliteit is een vorm van criminaliteit die steeds meer onder de aandacht komt. Het raakt allang niet meer alleen de grote ondernemingen. Ook het midden- en kleinbedrijf is steeds vaker het slachtoffer van digitale criminaliteit. 41% van de ondernemers geeft aan in aanraking te zijn gekomen met cybercriminaliteit, zo blijkt uit onderzoek van De Haagse Hogeschool.

  Om de cyberweerbaarheid van ondernemers beter in beeld te brengen en uiteindelijk te verhogen, is De Haagse Hogeschool samen met het RSIV, PVO en het CCV begonnen met de pilot cyberweerbaarheidsscans. Ondernemers hebben een vragenlijst ingevuld over de cyberweerbaarheid van hun organisatie. In november volgt een terugkoppeling aan de ondernemers over de resultaten van het onderzoek, waarbij ze een cyberweerbaarheidstraining van het CCV wordt aangeboden.

   

 • 28 aug 2018

  Bericht van de Hogeschool Leiden: Inschrijving geopend! Themadag Gedragsverandering

  Het lectoraat Aanpak Jeugdcriminaliteit van de Hogeschool Leiden organiseert op woensdag 12 september een themadag in het teken van gedragsverandering. Zowel in de leefwereld op straat als in de systeemwereld is ruimte om gedrag te veranderen en te verbeteren. Wat daar speelt, laten we u graag de 12e ervaren. Om lessen uit te trekken waarmee je de dag daarna aan het werk kan.

 • 27 aug 2018

  112 dag in Haagse Zuiderpark een succes!

  Op donderdag 23 augustus was het Haagse Zuiderpark het toneel voor ambulances, politieauto's en brandweervoertuigen. Ook de gemeente Den Haag en het CCV waren van de partij. Het was een erg geslaagde dag!

 • 16 aug 2018

  112 dag op 23 augustus 2018

  op 23 augustus is het weer zover: Tussen 10 en 16.30 kunnen collega's en inwoners uit de regio zich in het Haagse Zuiderpark laten informeren over de werkzaamheden van de veiligheidspartners.

 • 13 aug 2018

  Update projecten onder de vlag van het programma 'Zorg en ondersteuning voor personen met verward gedrag' in Hollands-Midden

  In deze nieuwsbrief een update van de projecten die momenteel uitvoering krijgen in Hollands Midden

 • 7 aug 2018

  Nieuwsbrief van Stop Heling

  In de nieuwsbrief van Stop Heling staan tal van voorbeelden van successen die dankzij de invoer van het Digitaal Opkopers Register (DOR) zijn gerealiseerd.

 • 6 aug 2018

  Hogeschool Leiden, lectoraat aanpak jeugdcriminaliteit: Themadag Gedragsverandering

  Op 12 september organiseert het lectoraat aanpak jeugdcriminaliteit een themadag, bedoeld voor alle professionals binnen de integrale aanpak van overlast en criminaliteit.

  Meer informatie, ook over het aanmelden vind je hier.

 • 5 jul 2018

  Haagse senioren onder de indruk van VR-bril over babbeltrucs

  Senioren alert maken op babbeltrucs. Dat was het doel van de Haagse agent Jesper toen hij op 23 juni tijdens een braderie voorlichting gaf met behulp van een CCV-VR-bril. Lees hier het hele artikel.

 • 5 jul 2018

  De RSIV-nieuwsbrief over het tweede kwartaal is uit!

  Lees hier alle nieuwtjes vanuit de eenheid Den Haag over het tweede kwartaal

 • 4 jul 2018

  Alle informatie vanuit het CCV over de week van de veiligheid op een rijtje

  Hou het hoofd koel: De week van de veiligheid komt er weer aan!

  de factsheet van het CCV vind  je hier

   

 • 2 jul 2018

  Preventiebericht burgernet over zomervakantie

  Onbezorgd op vakantie? Neem deze tips ter harte!

 • 22 jun 2018

  Succesvolle bijeenkomst aanpak problematische jeugdgroepen 14 juni 2018

  Op 14 juni 2018 vond de kennisbijeenkomst over de aanpak van problematische jeugdgroepen plaats. Collega's van gemeenten, politie, OM en ketenpartners uit de regio Den Haag zijn uitgenodigd en met 100 collega's hebben we geluisterd naar lector Jan Dirk de Jong. Daarna kon er voor verschillende sessies gekozen worden waar collega's vertelden over hun aanpak.

  Heb je de bijeenkomst gemist of wil je de presentaties nog eens nalezen? Je vind het hier.

   

 • 31 mei 2018

  Cyber update

 • 14 mei 2018

  Een geslaagde kick off voor de werkgroep tegengaan identiteitsfraude (WTI) in de eenheid Den Haag!

  Op dinsdag 8 mei 2017 zijn collega’s van gemeenten, politie, OM en de landelijke ketenpartners Kmar, IND, RDW, NVVB bij elkaar geweest voor de start van de werkgroep tegengaan identiteitsfraude.

   

 • 9 mei 2018

  Wat is er besproken tijdens de tweede bijeenkomst Wet Aanpak Woonoverlast?

  Op 24 april was de tweede bijeenkomst over de Wet aanpak Woonoverlast in Leiden. Benieuwd wat daar aan bod is gekomen of was je er bij en wil je nog even iets terug vinden kijk dan hier: 

 • 4 mei 2018

  Kennisbijeenkomst Jeugdaanpak

  Op 14 juni 2018 organiseren we een kennisbijeenkomst over de aanpak van problematische jeugdgroepen. Momenteel krijgen circa 30 groepen binnen onze eenheid een aanpak. Duidelijk is dat er verschillen zijn in de manier waarop de lokale aanpak vorm krijgt.

   

  Voor meer informatie en aanmelden zie: https://rsiv.nl/agenda

 • 3 mei 2018

  Cyber update april

 • 19 apr 2018

  Roadshow Laat je niet overvallen

  Samen met de politie en het Centrum Criminaliteitspreventie voor en Veiligheid (CCV) organiseerde de gemeente de bijeenkomst ‘Laat je niet overvallen!’. Medewerkers van winkels uit het centrum van Alphen aan den Rijn leerden hoe zij het risico op een overval, afpersing, winkeldiefstal of agressie in hun winkel kunnen verkleinen. De avond werd geopend door burgemeester Liesbeth Spies.

 • 16 apr 2018

  We proudly present: de eerste RSIV Nieuwsbrief

 • 9 mrt 2018

  Tweede bijeenkomst werkgroep Woninginbraken

   

  Op 20 maart is de tweede bijeenkomst gepland. na de opening door de burgemeesters van der Kamp en Schoenmaker presenteert Gouda hun aanpak, waar de afgelopen maanden zeer goede resultaten zijn behaald. Na de presentatie gaan we in kleinere groepen uiteen om op de verschillende onderdelen te bespreken hoe de resultaten duurzaam gemaakt kunnen worden. Gouda dient hierbij als voorbeeld maar met de ideeën en suggesties die zijn opgedaan kan elke gemeente haar voordeel mee doen.

 • 5 mrt 2018

  SAVE THE DATE: kick off werkgroep tegengaan identiteitsfraude

  Vanuit het Regionaal Samenwerkingsverband Integrale Veiligheid (RSIV) pakken we de oprichting van de Werkgroep Tegengaan Identiteitsfraude (WTI) op. Voor deze werkgroepbijeenkomst worden in eerste instantie collega’s van de dienst Burgerzaken uitgenodigd. Als er vanuit Veiligheid ook belang/interesse hebt ben je van harte welkom om ook aan te sluiten! Meld je wel even aan bij marieke.strietman@denhaag.nl.

   

  We hebben inmiddels een datum en locatie die jullie alvast in jullie agenda kunnen zetten voor de kick off van deze werkgroep:  Dinsdagmiddag 8 mei van 13.00 tot 16.00. De bijeenkomst vindt plaats op het politiebureau aan de Burgemeester Patijnlaan in Den Haag. Een uitnodiging met agenda volgt nog.

   

   

 • 2 mrt 2018

  Cyber maand update februari

  De ontwikkelingen op cyber gebied gaan razend snel. Om een beetje op de hoogte te blijven van het laatste nieuws, best practices uit andere landen en thema bijeenkomsten heeft het RSIV een maand update cyber gemaakt. Deze maand met inventarisatie over initiatieven m.b.t. digitale weerbaarheid jeugd. 

 • 2 mrt 2018

  Save the date 24/04 bijeenkomst Wet Aanpak Woonoverlast

  SAVE THE DATE: Op 24 april is de volgende bijeenkomst over de Wet Aanpak Woonoverlast. Als je nog ideeën/wensen hebt over de invulling van het programma dan hoor ik dat graag donderdag. Het middagprogramma (12-17) vindt plaats in Leiden en is bedoeld voor collega’s van gemeenten, politie, wooncorporaties en desgewenst andere partners. We organiseren het weer samen met het CCV. Meer info volgt nog!

 • 9 feb 2018

  Burgernet Commercial

  Burgernet Limburg heeft een commercial laten maken, zie: https://youtu.be/jqZb7fnORGg

   

 • 8 feb 2018

  Cyber maand update

  De ontwikkelingen op cyber gebied gaan razend snel. Om een beetje op de hoogte te blijven van het laatste nieuws, best practices uit andere landen en thema bijeenkomsten heeft het RSIV een maand update cyber gemaakt. De eerste hier te vinden op de website!

 • 24 jan 2018

  Aanwijzing RDW-register als DOR-register blokkeert heling gestolen auto's

  Het ministerie van J&V adviseert gemeenten het RDW-kentekenregister aan te wijzen voor de registratieplicht van opkopers van tweedehands gekentekende voertuigen. Gestolen gekentekende voertuigen zijn niet te helen, vanwege goede en verplichte registratie in het kentekenregister van de RDW. 

   

  Opkopers van tweedehands voertuigen zijn wettelijk verplicht een door de gemeente gewaarmerkt inkoopregister bij te houden (artikel 437Sr). Steeds meer gemeenten wijzen hiervoor het Digitaal Opkopers Register (DOR) aan, een digitaal inkoopregister dan heling van gestolen goederen moet tegengaan. Omdat enkele gemeenten de autohandelaren op het DOR willen laten aansluiten, adviseert het ministerie deze gemeenten daarom voor Nederlands gekentekende voertuigen het RDW-kentekenregister aan te wijzen als gewaarmerkt register. 

   

 • 18 dec 2017

  De donkere dagen zijn er weer, een periode waarin er helaas meer kans is op een woninginbraak. Tom ging de straat op en vroeg voorbijgangers of zij bekend waren met de Bulgaarse methode. Check de video zodat jij je kunt beveiligen tegen deze veelgebruikte inbraakmethode. Check voor meer tips: www.maakhetzeniettemakkelijk.nl

   https://www.youtube.com/watch?v=_gn5sjv8W8Y&feature=youtu.be 

 • 27 nov 2017

  RSIV Werkplan 2018

  Benieuwd met welke thema's het RSIV in 2018 aan de slag gaat?

  Zie: /save8/rsiv-jaarplan 2018 DEF.pdf

 • 23 okt 2017

  Week van de Veiligheid in Alphen a/d Rijn

  Benieuwd wat onze collega's in Alphen hebben ondernomen tijdens de Week van de Veiligheid?

  Lees:

 • 5 okt 2017

  Awareness Bijeenkomst Cyber

  Op 9 november organiseert het RSIV in samenwerking met het CCV en de gemeente Noordwijk een awareness bijeenkomst cyber voor ambtenaren in het domein openbare orde en veiligheid. We nodigen alle collega's van gemeenten, politie en OM binnen de eenheid Den Haag dan ook van harte uit voor deze middag!

  Meld je aan op https://www.eventbrite.nl/e/tickets-awareness-bijeenkomst-cyber-38604212238?aff=es2

   

  Voor meer informatie:

 • 4 okt 2017

  Urban Data center

  Den Haag internationaal gecertificeerd m.b.t. gebruik data/samenwerking met CBS van start.

  Met de lancering van het CBS Urban Data Center/Den Haag ging vorige week op dinsdag 26 september, de samenwerking tussen het CBS en de gemeente Den Haag offiieel van start.

 • 21 sep 2017

  Toepassing van direct schadeverhaal voor ondernemers door SODA

  Ondernemers worden met regelmaat geconfronteerd met criminaliteit. De afhandeling hiervan kost de ondernemer veel tijd. En geld. Volgens het civiel recht is de veroorzaker van schade verplicht deze te vergoeden. SODA stelt de dader aansprakelijk in opdracht van de benadeelde. Zo wordt de ondernemer schadeloos gesteld en draait de veroorzaker op voor de schade.

 • 19 sep 2017

  Justitiële verkenningen: de toekomstbestendigheid van de politie

  Centraal in dit themanummer is een hoe het politieapparaat een toekomstbestendige organisatie kan worden. Een politie die doelgericht opereert in een complexe samenleving, waarin moet worden samengewerkt met andere publieke organisaties en private partijen in veiligheidshandhaving, criminaliteitspreventie en opsporing. Een politie die het vertrouwen geniet van een 'superdiverse' bevolking en die erin slaagt de benodigde expertise binnen te halen en aan zich te binden om oude en nieuwe vormen van criminaliteit succesvol te kunnen bestrijden.

   

   

   

   

 • 11 sep 2017

  Meer bevoegdheden voor burgemeester bij aanpak burenconflicten en criminaliteit

  Als het aan het Rijswijkse college ligt krijgt de burgemeester extra bevoegdheden om op te treden bij ernstige burenconflicten en bij criminele activiteiten in winkels en verenigingsgebouwen. Voordat de bevoegdheden in werking treden moet de gemeenteraad eerst de algemene plaatselijke verordening (APV) aanpassen. Het college heeft deze week een voorstel hierover naar de raad gestuurd.

 • 31 aug 2017

  Nieuwe Coördinator RSIV

  Marieke Strietman neemt het stokje van Peter van Beek over als Hoofd RSIV.

  Meer weten over Marieke? Zie hier onder!

 • 29 sep 2017

  MKB Cybersecurity Awareness Event

  Tijdens de Cybersecurityweek 2017 vind het MKB Cybersecurity Awareness Event plaats op de HSD campus. Het evenement is openbaar toegankelijk voor alle geïnteresseerden. De doelgroep van het evenement zijn MKB ondernemers en vertegenwoordigers van MKB-brancheverenigingen. Er is ruimte voor 150 deelnemers.

 • 4 jul 2017

  Compilatie Veilig Vitaal

  Bekijk hier een korte compilatie van Veilig Vitaal. Er waren over 800 senioren en was een succes. Een mooie inspiratiebron voor de rest van de regio! 

 • 27 jun 2017

  Je weet nooit wie je zakken rolt

  Zakkenrollers komen graag op drukke plaatsen. Ze kunnen zonder op te vallen snel een telefoon of portemonnee rollen. Meestal zijn meisjes en vrouwen met schoudertassen het slachtoffer. De gemeente Den Haag wil samen met de politie het aantal slachtoffers van zakkenrollers verminderen en hebben samen de politie voor de campagne een promotiefilmpje gemaakt met Billy in de hoofdrol.

 • 22 mei 2017

  Gratis veiligheidsscan aanbieden aan bedrijven binnen uw gemeente?

  Veiligheid Kleine Bedrijven 2017

  In 2012 is het landelijke actieplan ‘Criminaliteit tegen bedrijven’ gelanceerd. Een onderdeel van dat actieplan gaat in op de veiligheid van kleine bedrijven (VKB). Deze bedrijven worden gestimuleerd om preventieve veiligheidsmaatregelen te nemen via het uitvoeren van een veiligheidsscan. In uw gemeente zijn vast ook vele bedrijven die nog meer maatregelen zouden kunnen nemen om te voorkomen dat hun bedrijf geraakt wordt door criminaliteit. U kunt deze bedrijven, zonder veel moeite, als gemeente helpen.

 • 18 mei 2017

  Publicatie jaarcijfers 2016 - hoe veilig is mijn wijk

  De jaarcijfers van 2016 en de cijfers van januari tot en met april 2017 zijn gepubliceerd op www.hoeveiligismijnwijk.nl.

  Via deze website kunnen inwoners van de Eenheid Den Haag en andere geïnteresseerden kijken hoe het staat met de veiligheid in hun gemeente, wijk of buurt.

   

 • 16 mei 2017

  Veiligheid & Vitaliteit

  Op vrijdag 30 juni 2017 vindt het evenement VeiligVitaal in het World Forum plaats. VeiligVitaal is een informatief evenement met als hoofdthema’s veiligheid en vitaliteit. 

   

  Het evenement zal dienen als inspiratiebron om regionaal met het onderwerp aan de slag te gaan

 • 16 mei 2017

  Wel-zo-veilig-Awards

  Zet een horecagebied met een effectieve aanpak van uitgaansproblemen en een goede publiek-private samenwerking in het zonnetje!

   

 • 16 mei 2017

  Jaarverslag 2016

  Het Jaarverslag 2016 geeft de gezamenlijke resultaten van de politie, het OM en de gemeenten weer die – onder andere via het Regionaal Samenwerkingsverband Integrale Veiligheid (RSIV) – tot stand zijn gebracht.

   

 • 15 mei 2017

  Webpublicatie Veiligheidsbeleving

  Op 16 mei lanceert het RSIV niet alleen de nieuwe website maar ook het eerste online product: een webpublicatie over veiligheidsbeleving!