Werken aan veiligheid
doen we samen

Nieuws Bekijk de AGENDA

 • 11 okt 2018

  Geslaagde tweede ondermijningsavond Zoetermeer

  Op dinsdagavond 9 oktober lieten maar liefst 120 ondernemers zich informeren over ondermijning. Na een succesvolle eerste editie was dit de tweede keer dat de gemeente een dergelijke avond organiseerde samen met de politie en het CCV/PVO Den Haag. De ondernemers konden luisteren naar aansprekende presentaties door burgemeester Aptroot en criminoloog Van Der Torre. Na afloop was er gelegenheid om met elkaar in gesprek te gaan over ondermijning en konden de ondernemers een bezoek brengen aan de meldkamer. 

 • 9 okt 2018

  De Week van de Veiligheid is gestart: 'Wel-zo-veilig-Award' Detailhandel uitgereikt

  Jumbo Ten Brink Food in Alphen aan den Rijn heeft de ‘Wel-zo-veilig-Award’ in de categorie detailhandel gewonnen. Op maandag 8 oktober, tijdens de start van de Week van de Veiligheid, nam eigenaar Edwin ten Brink de ‘Wel-zo-veilig-Award’ in ontvangst. Hij is trots dat zijn winkel door brancheorganisatie Detailhandel Nederland is bekroond met de award. 

 • 8 okt 2018

  Het CCV brengt Veilig Wonen onder de aandacht op het Strandwalfestival in Rijswijk

  In september vond het jaarlijkse Strandwalfestival in Rijswijk plaats. Ook het CCV was daarbij met een kraampje aanwezig. Daar informeerden en adviseerden zij festivalgangers over veilig wonen en veilig ondernemen. Zo werd men onder andere ingelicht over adequate sloten en verlichting. Daarnaast werd de Veilig Wonen Scan aangeboden, waarbij een CCV-adviseur op afspraak langskomt om advies en tips te geven over veilig wonen.

 • 8 okt 2018

  Pilot cyberweerheidsscans bij ondernemers

  Cybercriminaliteit is een vorm van criminaliteit die steeds meer onder de aandacht komt. Het raakt allang niet meer alleen de grote ondernemingen. Ook het midden- en kleinbedrijf is steeds vaker het slachtoffer van digitale criminaliteit. 41% van de ondernemers geeft aan in aanraking te zijn gekomen met cybercriminaliteit, zo blijkt uit onderzoek van De Haagse Hogeschool.

  Om de cyberweerbaarheid van ondernemers beter in beeld te brengen en uiteindelijk te verhogen, is De Haagse Hogeschool samen met het RSIV, PVO en het CCV begonnen met de pilot cyberweerbaarheidsscans. Ondernemers hebben een vragenlijst ingevuld over de cyberweerbaarheid van hun organisatie. In november volgt een terugkoppeling aan de ondernemers over de resultaten van het onderzoek, waarbij ze een cyberweerbaarheidstraining van het CCV wordt aangeboden.

   

 • 28 aug 2018

  Bericht van de Hogeschool Leiden: Inschrijving geopend! Themadag Gedragsverandering

  Het lectoraat Aanpak Jeugdcriminaliteit van de Hogeschool Leiden organiseert op woensdag 12 september een themadag in het teken van gedragsverandering. Zowel in de leefwereld op straat als in de systeemwereld is ruimte om gedrag te veranderen en te verbeteren. Wat daar speelt, laten we u graag de 12e ervaren. Om lessen uit te trekken waarmee je de dag daarna aan het werk kan.