Werken aan veiligheid
doen we samen

Actueel nieuws

Wilt u zelf iets delen via de RSIV site? Mail dan naar rsiv@denhaag.nl!

Account aanvragen

Veiligheidsprofessionals kunnen gebruik maken van meer praktische hulp door zich te registreren.

Nieuws Bekijk de AGENDA

 • 25 feb 2019

  Eerste bijeenkomst over digitale veiligheid en cybercrime een succes in Krimpenerwaard!

  Op 21 februari 2019 is er voor de ondernemers in de gemeente Krimpenerwaard een bijeenkomst georganiseerd over de risico’s die digitale ontwikkelingen met zich meebrengen. Meer dan 30 ondernemers kregen deze avond handige tips & tricks van een cybertrainer van het NFIR (Nederlandse Forensisch Incident Response) en Politie Krimpenerwaard. Burgemeester Cazemier trapte deze bijeenkomst af. De gemeente organiseerde deze bijeenkomst in samenwerking met het CCV en het RSIV/Platform Veilig Ondernemen Den Haag.  

  Tips die de ondernemers meekregen:

  1. Maak back-ups
  2. Draai updates direct
  3. Klik niet zomaar op bijlagen of links in e-mails. Leer jezelf en ook je medewerkers valse e-mails te herkennen
  4. Gebruik niet zomaar openbare wifi-netwerken
  5. Maak afspraken en train je medewerkers. Zorg dat zij weten wat zij moeten doen en hoe zij dat moeten doen om internetcriminaliteit te voorkomen.

 • 25 feb 2019

  Nieuwsbrief Bureau Regioburgemeesters Februari 2019

  Circa vijf keer per jaar wordt namens de regioburgemeesters een nieuwsbrief uitgebracht, zoveel mogelijk aansluitend op Landelijk Overleg Veiligheid en Politie. De nieuwsbrief heeft als doel u te informeren over onderwerpen die in het Landelijk Overleg Veiligheid en Politie aan de orde komen en behandelt tevens uitkomsten van parlementaire debatten over politie-onderwerpen en verdere landelijke beleidsontwikkelingen op het gebied van politie en veiligheid.

  Hierbij treft u de nieuwsbrief aan van februari 2019.

 • 21 feb 2019

  Bijeenkomst ‘Samen weerbaar tegen ondermijning’ in Den Haag

  Op 19 februari 2019 heeft de gemeente Den Haag in samenwerking met de politie, het CCV en het RSIV / Platform Veilig Ondernemen Den Haag een ondernemersbijeenkomst georganiseerd. Er was veel interesse vanuit de ondernemers, die actief aan de avond meededen.

  Het doel van deze bijeenkomst was om ondernemers te informeren over het onderwerp ondermijning en ondernemers actief mee te nemen in de ontwikkeling van het winkelgebied.

  Burgemeester Krikke deed de opening, waarna  de politie een presentatie hield over ondermijning. Wat is ondermijning? Hoe kan ik het herkennen?  Hierna werd er door ondernemers uit Amsterdam verteld hoe zij in Amsterdam hun winkelstraat hebben opgewaardeerd en hoe dat ook in Den Haag zou kunnen. Vervolgens was het tijd voor informele tafelgesprekken met de professionals. Er is veel informatie uitgewisseld gedurende de avond.

 • 22 nov 2018

  Proef Mobiele Interventie en Preventie Unit (MIPU) voor personen met verward gedrag

  In de regio Haaglanden is vandaag een pilot passend vervoer voor personen met verward gedrag van start gegaan. Na een 112-melding worden deze mensen vaak per politeauto vervoerd naar een opvanglocatie. Dat is niet altijd noodzakelijk en kan stigmatiserend werken. Daarom is gestart met een pilot van drie maanden, waarbij de situatie eerst wordt beoordeeld door een gespecialiseerde verpleegkundige in de thuissituatie. Wanneer vervoer nodig is naar een beoordelingssituatie, dan wel een GGZ-instelling, dan wordt gebruik gemaakt van de Mobiele Interventie en Preventie Unit (MIPU). Dit voertuig is onopvallend en daardoor passender dan een politiewagen. 

 • 12 okt 2018

  Geslaagde tweede ondermijningsavond in Zoetermeer

  Op dinsdagavond 9 oktober 2018 lieten maar liefst 120 ondernemers zich informeren over ondermijning. Na een succesvolle eerste editie was dit de tweede keer dat de gemeente een dergelijke avond organiseerde samen met de politie en het CCV/PVO Den Haag. De ondernemers konden luisteren naar aansprekende presentaties door burgemeester Aptroot en criminoloog Van Der Torre. Na afloop was er gelegenheid om met elkaar in gesprek te gaan over ondermijning en konden de ondernemers een bezoek brengen aan de meldkamer.