Werken aan veiligheid
doen we samen

Actueel nieuws

Wilt u zelf iets delen via de RSIV site? Mail dan naar rsiv@denhaag.nl!

Nieuwsbrief RSIV

LinkedIn RSIV

Agenda

Account aanvragen

Veiligheidsprofessionals kunnen gebruik maken van meer praktische hulp door zich te registreren.

Coalitie voor vroegsignalering 'voorkomen jonge aanwas'

Medio februari 2022 kunt u het vervolg op de eerste Masterclass 'De basis op orde' (okt. 2021) verwachten! De tweede masterclass staat in het teken van het verbinden van het sociaal, het onderwijs en het veiligheidsdomein. Deze masterclass is voor zowel (beleids)medewerkers uit het sociaal, het onderwijs als uit het veiligheidsdomein. Meer informatie volgt half januari 2022!

Een lokale coalitie (sociaal, onderwijs en veiligheidsdomein) voor een betekenisvolle, betrouwbare omgeving waarin jongeren zich kunnen ontplooien (Piramide Maslow).

Doelstelling: Vroegsignalering lokaal versterken, samenwerking tussen de domeinen stimuleren en een rijk pallet aan betekenisvolle interventies; hiermee voorkomen dat jongeren afglijden in de criminaliteit.