Werken aan veiligheid
doen we samen

Actueel nieuws

Wilt u zelf iets delen via de RSIV site? Mail dan naar rsiv@denhaag.nl!

Nieuwsbrief RSIV

LinkedIn RSIV

Agenda

Account aanvragen

Veiligheidsprofessionals kunnen gebruik maken van meer praktische hulp door zich te registreren.

Doorontwikkeling Platform Veilig Ondernemen Den Haag

Het regionale Platform Veilig Ondernemen (PVO) Den Haag is in 2017 opgericht als opvolger van het Regionaal Platform Criminaliteitsbeheersing. Het is ondergebracht bij het RSIV en heeft als doelstelling: 'het weerbaar maken van het bedrijfsleven tegen de risico's van criminaliteit en het stimuleren van publiek-private samenwerking tussen politie, justitie, gemeenten, brancheorganisaties, ondernemers en burgers op regionaal niveau.' 

 

Vanwege gebrek aan structurele financiering bleef het PVO Den Haag beperkt in schaal en uitvoering. Goed nieuws is dat er in de kabinetsbegroting per 2022 structurele gelden voor de PVO's zijn opgenomen!

De structurele financiering voor het PVO zal naar verwachting per Voorjaarsnota beschikbaar komen. Het ministerie van Justitie en Veiligheid keert het bedrag via een landelijke PVO-koepel (ondergebracht bij het Centrum voor Criminaliteitspreventie) uit aan de PVO's. Aan de financiering worden ook inrichtingseisen verbonden, die op het moment van schrijven landelijk nog worden uitgewerkt. 

Vooruitlopend op de komende structurele financiering wordt samen met betrokken ketenpartners gewerkt aan een jaarplan 2022. Het PVO Den Haag zal zich in 2022 in ieder geval richten op de (preventieve) aanpak van ondermijning, cybercriminaliteit en High Impact Crimes (overvallen, straatroof en woninginbraak). Hierbij wordt zoveel mogelijk gekeken naar de behoeften van ondernemers en aangesloten bij bestaande structuren. 

Op 3 februari vindt een bijeenkomst plaats om de deelnemers aan het netwerk openbare orde en veiligheid bij te praten over de ontwikkelingen en te horen wat hun behoeften en wensen zijn t.a.v. het jaarplan PVO 2022.