Werken aan veiligheid
doen we samen

Actueel nieuws

Wilt u zelf iets delen via de RSIV site? Mail dan naar rsiv@denhaag.nl!

Nieuwsbrief RSIV

LinkedIn RSIV

Agenda

Account aanvragen

Veiligheidsprofessionals kunnen gebruik maken van meer praktische hulp door zich te registreren.

Gratis veiligheidsscan aanbieden aan bedrijven binnen uw gemeente?

Veiligheid Kleine Bedrijven 2017

In 2012 is het landelijke actieplan ‘Criminaliteit tegen bedrijven’ gelanceerd. Een onderdeel van dat actieplan gaat in op de veiligheid van kleine bedrijven (VKB). Deze bedrijven worden gestimuleerd om preventieve veiligheidsmaatregelen te nemen via het uitvoeren van een veiligheidsscan. In uw gemeente zijn vast ook vele bedrijven die nog meer maatregelen zouden kunnen nemen om te voorkomen dat hun bedrijf geraakt wordt door criminaliteit. U kunt deze bedrijven, zonder veel moeite, als gemeente helpen.

 

Publiek-Private samenwerking

Veiligheid en bedrijvigheid is ook een van de veiligheidsvelden uit Kernbeleid Veiligheid. U doet dus wellicht al één en ander op dit terrein. Het aanbieden van de Veiligheidsscan aan bedrijven kan uw gemeente helpen om de publiek-private samenwerking een stimulans te geven én te voorkomen dat kleine bedrijven slachtoffer worden van criminaliteit. Het inzetten van de Veiligheidsscan draagt in dat opzicht bij aan uw lokale doelstellingen vanuit het integrale veiligheidsplan ten aanzien van criminaliteit tegen bedrijven.

 

Wat moet u als gemeente doen?

Als gemeente hoeft u relatief weinig te doen. Het CCV is vanuit het ministerie van Veiligheid en Justitie aangesteld om bedrijven voor te lichten op maatregelen ter voorkoming van criminaliteit en het verhogen van de veiligheid. Wanneer u als gemeente de lokale ondernemers per brief op de hoogte stelt dat het CCV binnenkort langskomt voor het uitvoeren van een Veiligheidscan, is dat al voldoende. Het CCV team van VKB Scanners kan dan bij deze ondernemers langsgaan om de Veiligheidsscan, indien de ondernemer daarvoor toestemming geeft, ter plekke uit te voeren. De adviezen die uit de Veiligheidsscan naar voren komen worden met de ondernemer besproken. Natuurlijk krijgt u als gemeente een terugkoppeling hoeveel ondernemers de Veiligheidsscan in uw gemeente hebben afgenomen.

 

Reageren

Bent u bereid om samen met het CCV uw ondernemers te helpen veiliger te ondernemen, neem dan contact op met:

Stefan Molleman 06 -24269183  of stefan.molleman@hetccv.nl

 

Let op, er is voor 2017 beperkte capaciteit. We kunnen dus niet garanderen dat iedereen ook aan de beurt komt. Aanvragen worden behandeld op volgorde van binnenkomst.