Werken aan veiligheid
doen we samen

Actueel nieuws

Wilt u zelf iets delen via de RSIV site? Mail dan naar rsiv@denhaag.nl!

Nieuwsbrief RSIV

LinkedIn RSIV

Account aanvragen

Veiligheidsprofessionals kunnen gebruik maken van meer praktische hulp door zich te registreren.

Handreiking Mensenhandel

Samen met veel gemeenten en ketenpartners zijn we druk bezig geweest met het maken van een handreiking voor de gemeenten om te voldoen aan de eisen van het landelijk programma ‘samen tegen mensenhandel’, het Interbestuurlijk Programma (IBP) en de regionale uitvoeringsagenda ondermijning. Ondertussen is de eerste conceptversie gereed. Aangezien in elk district een burgemeester deelneemt aan de bestuurlijke mensenhandeltafel, zal de handreiking worden geagendeerd voor de districtscolleges van november. Daarna zal de handreiking na het dagelijks bestuur van het Regionaal Bestuurlijk Overleg (RBO) van december voor schriftelijke goedkeuring worden rondgestuurd aan de leden van het RBO Dit betekent dat we hopelijk in januari een vastgestelde handreiking hebben en we ons kunnen richten op de implementatie in 2022.