Werken aan veiligheid
doen we samen

Actueel nieuws

Wilt u zelf iets delen via de RSIV site? Mail dan naar rsiv@denhaag.nl!

Nieuwsbrief RSIV

LinkedIn RSIV

Agenda

Account aanvragen

Veiligheidsprofessionals kunnen gebruik maken van meer praktische hulp door zich te registreren.

Landelijk actieplan Wapens en Jongeren

In november 2020 werd het actieplan Wapens en Jongeren gelanceerd. Hiermee willen de betrokken organisaties de strijd aangaan met met het toenemende wapenbezit onder jongeren. Het actieplan is een samenwerking tussen 19 gemeenten met een urgente wapenproblematiek – waaronder uit onze regio de gemeente Den Haag en Zoetermeer, de politie, het Openbaar Ministerie (OM), Halt, de William Schrikker Stichting Jeugdreclassering en Jeugdbescherming, de Raad voor de Kinderbescherming, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid en de ministeries van JenV en OCW.

Sindsdien werken de betrokken partijen nauwer samen om jongeren en hun ouders bewust te maken van de risico’s van wapenbezit en –gebruik. Het actieplan bevat een ‘catalogus’ van maatregelen die nuttig (kunnen) zijn om wapenbezit terug te dringen. Zo wordt het bezit van (steek)wapens aangepakt met bijvoorbeeld preventief fouilleren, wapen- en kluisjescontroles op scholen en voorlichtingslessen op scholen. Omdat maatwerk uiteraard het beste werkt, bepaalt een gemeente zelf welke (combinatie van) maatregelen in de gemeente wordt ingezet.

Het ministerie van JenV verwacht eind dit jaar een wetsvoorstel in consultatie te doen om de verkoop van legale messen te verbieden aan minderjarigen. Vooruitlopend op de inwerkingtreding van dit verbod, zullen grote winkelketens met ingang van 1 februari 2022 al stoppen met de verkoop van messen aan minderjarigen.

Ter uitvoering van het actieplan worden ook andere ‘tools’ beschikbaar gesteld, zoals geupdate checklisten, een escalatieladder voor afgestemde aanpak van organisaties als gemeenten, politie, OM, kinderbescherming, reclassering en  Veilig Thuis. Diverse tools zijn te raadplegen in een toolbox op de site van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid ( CCV): https://hetccv.nl/onderwerpen/wapens-en-jongeren/