Werken aan veiligheid
doen we samen

Actueel nieuws

Wilt u zelf iets delen via de RSIV site? Mail dan naar rsiv@denhaag.nl!

Nieuwsbrief RSIV

LinkedIn RSIV

Agenda

Account aanvragen

Veiligheidsprofessionals kunnen gebruik maken van meer praktische hulp door zich te registreren.

Tweede bijeenkomst werkgroep Woninginbraken

 

Op 20 maart is de tweede bijeenkomst gepland. na de opening door de burgemeesters van der Kamp en Schoenmaker presenteert Gouda hun aanpak, waar de afgelopen maanden zeer goede resultaten zijn behaald. Na de presentatie gaan we in kleinere groepen uiteen om op de verschillende onderdelen te bespreken hoe de resultaten duurzaam gemaakt kunnen worden. Gouda dient hierbij als voorbeeld maar met de ideeën en suggesties die zijn opgedaan kan elke gemeente haar voordeel mee doen.

Op 4 december was de eerste bijeenkomst van de werkgroep woninginbraken. er was afvaardiging vanuit de 9 bij het project woninginbraken betrokken gemeenten en basisteams. De beide burgemeesters Van der Kamp en Schoenmaker verzorgden de introductie, waarna we met elkaar verkenden hoe de aanpak van woninginbraken momenteel vormgegeven wordt binnen de verschillende gemeenten. We bespraken de  knelpunten en successen op de volgende gebieden:

 

Cijfers en analyse als start (probleemgericht)

Plan van aanpak en besluitvorming (informatiegestuurd)

Samenwerking en organisatie

Strafrechtelijke aanpak

Preventie activiteiten/burgerparticipatie