Werken aan veiligheid
doen we samen

Actueel nieuws

Wilt u zelf iets delen via de RSIV site? Mail dan naar rsiv@denhaag.nl!

Nieuwsbrief RSIV

LinkedIn RSIV

Account aanvragen

Veiligheidsprofessionals kunnen gebruik maken van meer praktische hulp door zich te registreren.

Vastgestelde handreiking Mensenhandel

Deze week is de handreiking mensenhandel officieel vastgesteld. De handreiking is geschreven met vele partners uit het zorg en veiligheidsdomein en geeft handvatten aan de gemeenten in de regio. De handreiking inclusief alle bijlage is te vinden op de website van het RSIV in de map Mensenhandel, Regionale handreiking mensenhandel.

Begin 2022 zal de ketenregisseur mensenhandel met alle gemeenten in gesprek gaan om te kijken hoe het RSIV kan ondersteunen. Daarnaast zullen we in 2022 ook weer mensenhandeltafels starten. Eén op het thema arbeidsuitbuiting en één op het thema seksuele en criminele uitbuiting. Aan de mensenhandeltafels zit de ISZW, het HEIT, de politie, het OM de zorgpartijen, de zorg en veiligheidshuizen en vertegenwoordiging uit verschillende gemeenten. Het doel is om de samenwerking te bevorderen, goede voorbeelden te delen en om de regionale aanpak te sturen. Mocht je willen deelnemen aan een of beide mensenhandeltafels laat dat dan weten aan Annemiek Kroes: annemiek.kroes@denhaag.nl.