Werken aan veiligheid
doen we samen

Kennis delen we

In opdracht van het RBO richt het RSIV zich op basis van het Regionaal Beleidsplan 2015-2018 (RBP) op het produceren van praktische handvatten, formats en tools, waarmee de deelenmende partners hun voordeel kunnen doen. Het vertalen van de ambities uit het RBP en het (al dan niet) implementeren van de binnen het RSIV ontwikkelde producten vindt op lokaal niveau plaats. Het primaat voor de veiligheidszorg ligt immers op lokaal niveau. Uitgangspunt is dat de regionale kaders ten dienste staan van de versterking van de lokale veiligheid. De gezamenlijke prioriteiten worden dan ook alleen op hoofdlijnen uitgewerkt. Per prioriteit is gezocht naar de gemene delers in de aanpak, die voor alle partners van belang zijn.