Werken aan veiligheid
doen we samen

Kennisbank

De doelstelling van de persoonsgerichte aanpak ter voorkoming van radicalisering en (gewelddadig) extremisme is het reduceren van risico’s voor de samenleving die uitgaan van radicalisering, extremisme, uitreizen of terugkeer en het bieden van zorg aan casussubjecten. Op het (overkoepelende) niveau van de eenheid Den Haag is een Tactisch Overleg ingericht waarin ketenpartners op managementniveau verantwoordelijk zijn voor de doorontwikkeling van de aanpak en de samenwerking tussen de betrokken organisaties. In 2021 wordt de regionale samenwerking op het thema CTER geëvalueerd.

In de map (contra)terrorisme, radicalisering en (gewelddadig) extremisme vind je informatie over de regionale aanpak zelf en over bredere ontwikkelingen die de aanpak raken. Daarnaast vind je hier het opleidingsaanbod terug.

Contact

Heb je vragen/suggesties naar aanleiding van de informatie in deze map of interesse in ons opleidingsaanbod? Neem dan vrijblijvend contact op met de projectcoördinator van de regionale aanpak radicalisering Rosanne van Dijk via rosanne.vandijk@denhaag.nl.