Werken aan veiligheid
doen we samen

Kennisbank

Definiëring en achtergrond problematiek

 Bij de aanpak van terrorisme wordt gewerkt aan het opbouwen en onderhouden van een goede informatiepositie over polarisatie en in het verlengde daarvan extremisme, radicalisering en terrorisme, het tegengaan van radicalisering en het uitreizen naar IS-gebieden, het begeleiden van terugkeerders en hun kinderen uit IS-gebieden en het onderhouden van kennis op het gebied van Terrorisme Gevolg Bestrijding (TGB).

Rechts-extremistische groeperingen en individuen ondernemen vanuit vreemdelingenhaat, haat jegens vreemde (cultuur)elementen en/of ultranationalisme  acties die een bedreiging vormen voor de democratische rechtsorde.

Het links-extremisme richt zich vooral op (vermeend) politiegeweld, etnisch profileren en de verdere ‘verrechtsing’ op het gebied van vreemdelingen en racisme. Dit uit zich bijvoorbeeld in de intimidatie of bedreiging van diverse publieke personen, wat de democratische besluitvorming kan ondermijnen.    

Verder kunnen politieke ontwikkelingen elders (diplomatieke) rellen hier veroorzaken. Zo worden Turks-Koerdische conflicten in het buitenland intensief gevolgd door beide partijen en dit kan spanning opleveren tussen Koerden en Turken in onze eenheid.

Doel: Polarisatie, radicalisering, extremisme, terrorisme voorkomen, terugdringen en aanpakken.

 Bijdrage door bovenlokale samenwerking:

  1. Waar nodig samenwerken en/of kennis en expertise uitwisselen over:
  • signaleren, kennis delen en netwerken onderhouden
  • toepassen van een persoonsgerichte aanpak voor subjecten
  • versterken van de maatschappelijke weerbaarheid,
  1. Paraat zijn voor de toepassing van Terrorisme Gevolg Bestrijding(TGB) door de organisatie van een eenduidig te gebruiken crisisorganisatiestructuur bij alle gemeenten in de regio, in samenwerking met politie, OM en de Veiligheidsregio’s.