Werken aan veiligheid
doen we samen

Documentatie CTER

Account aanvragen

Veiligheidsprofessionals kunnen gebruik maken van meer praktische hulp door zich te registreren.

Laatst toegevoegde documenten

Documentatie CTER

In deze map vindt u verschillende documenten, handreikingen en belangrijke links naar websites op het gebied van CTER. 

Feiten en achtergrond

Door Liesbeth van der Heide en Bart Schuurman (Universiteit Leiden) is in opdracht van de NCTV onderzoek gedaan naar de re-integratie van delinquenten met een extremistische achtergrond. Hiervoor is de Nederlandse aanpak geëvalueerd.
 • Datum: 30 Aug 18
 • Auteur: Liesbeth van der Heide en Bart Schuurman
 • Soort document:
 • Aantal pagina’s: 63
In dit onderzoek van de NSCR is onderzocht hoe problematische jeugdgroepen en jihadistische radicalisering aan elkaar gerelateerd zijn en welke factoren en processen daarbij een rol spelen.
 • Datum: 30 Jul 19
 • Auteur: Rudie Neve, Suzan Eris, Frank Weerman, Jan-Willem van Prooijen, Vanja Ljujic en Inge Versteegt, NSCR
 • Soort document:
 • Aantal pagina’s: 151
In deze rapportage is het gebruik van de 'Tijdelijke wet bestuurlijke maatregelen terrorismebestrijding' in de eerste periode na inwerkingtreding van de wet onderzocht.
 • Datum: 31 Dec 19
 • Auteur: B. van Gestel, J.J. van Berkel & R.F. Kouwenberg, WODC, Ministerie van Justitie en Veiligheid
 • Soort document:
 • Aantal pagina’s: 69
Deze rapportage van de NCTV bespreekt de aanpak van terrorisme in de periode december 2017 tot en met april 2019 en het actuele dreigingsbeeld.
 • Datum: 18 Apr 19
 • Auteur: NCTV, Ministerie van Justitie en Veiligheid
 • Soort document:
 • Aantal pagina’s: 23
In opdracht van het WODC van het ministerie van Justitie en Veiligheid is een verkennend onderzoek gedaan naar links-extremistische groeperingen in Nederland.
 • Datum: 01 Aug 18
 • Auteur: Tom van Ham, Manon Hardeman, Juno van Esseveldt, Anouk Lenders en Anton van Wijk
 • Soort document:
 • Aantal pagina’s: 91
Het dreigingsniveau wordt op basis van DTN 53 vastgesteld op niveau 3. Een terroristische aanslag in Nederland is voorstelbaar.
 • Datum: 15 Oct 20
 • Auteur: NCTV, Ministerie van Justitie en Veiligheid
 • Soort document:
 • Aantal pagina’s: 39
In deze infographic staan 6 kernbevindingen uit het 53ste DTN kort uitgelegd.
 • Datum: 15 Oct 20
 • Auteur: NCTV, Ministerie van Justitie en Veiligheid
 • Soort document:
 • Aantal pagina’s: 1

Praktische hulp

De handreiking van het Kennisplatform Integratie & Samenleving (KIS) bevat concrete praktijkvoorbeelden van interventies die in buurten kunnen worden ingezet om polarisatie te verminderen en verbinding en cohesie tussen groepen te versterken.
 • Datum: 06 Feb 19
 • Auteur: Kennisplatform Integratie & Samenleving
 • Soort document:
 • Aantal pagina’s: 77
De handreiking van het Expertise-unit Sociale Stabiliteit (ESS) geeft gemeenten handvatten bij het opzetten en onderhouden van een lokaal netwerk van sleutelfiguren en ondersteunt gemeenten bij het tegengaan van polarisatie en radicalisering.
 • Datum: 18 Jun 18
 • Auteur: Expertise-unit Sociale Stabiliteit, Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 • Soort document:
 • Aantal pagina’s: 39