Werken aan veiligheid
doen we samen

Documentatie CTER

Account aanvragen

Veiligheidsprofessionals kunnen gebruik maken van meer praktische hulp door zich te registreren.

Laatst toegevoegde documenten

Documentatie CTER

In deze map vindt u verschillende documenten, handreikingen en belangrijke links naar websites op het gebied van CTER. 

Feiten en achtergrond

Door Liesbeth van der Heide en Bart Schuurman (Universiteit Leiden) is in opdracht van de NCTV onderzoek gedaan naar de re-integratie van delinquenten met een extremistische achtergrond. Hiervoor is de Nederlandse aanpak geëvalueerd.
 • Datum: 30 Aug 18
 • Auteur: Liesbeth van der Heide en Bart Schuurman
 • Soort document:
 • Aantal pagina’s: 63
In dit onderzoek van de NSCR is onderzocht hoe problematische jeugdgroepen en jihadistische radicalisering aan elkaar gerelateerd zijn en welke factoren en processen daarbij een rol spelen.
 • Datum: 30 Jul 19
 • Auteur: Rudie Neve, Suzan Eris, Frank Weerman, Jan-Willem van Prooijen, Vanja Ljujic en Inge Versteegt, NSCR
 • Soort document:
 • Aantal pagina’s: 151
In deze rapportage is het gebruik van de 'Tijdelijke wet bestuurlijke maatregelen terrorismebestrijding' in de eerste periode na inwerkingtreding van de wet onderzocht.
 • Datum: 31 Dec 19
 • Auteur: B. van Gestel, J.J. van Berkel & R.F. Kouwenberg, WODC, Ministerie van Justitie en Veiligheid
 • Soort document:
 • Aantal pagina’s: 69
Deze rapportage van de NCTV bespreekt de aanpak van terrorisme in de periode december 2017 tot en met april 2019 en het actuele dreigingsbeeld.
 • Datum: 18 Apr 19
 • Auteur: NCTV, Ministerie van Justitie en Veiligheid
 • Soort document:
 • Aantal pagina’s: 23
In opdracht van het WODC van het ministerie van Justitie en Veiligheid is een verkennend onderzoek gedaan naar links-extremistische groeperingen in Nederland.
 • Datum: 01 Aug 18
 • Auteur: Tom van Ham, Manon Hardeman, Juno van Esseveldt, Anouk Lenders en Anton van Wijk
 • Soort document:
 • Aantal pagina’s: 91
Het dreigingsniveau wordt op basis van DTN 53 vastgesteld op niveau 3. Een terroristische aanslag in Nederland is voorstelbaar.
 • Datum: 15 Oct 20
 • Auteur: NCTV, Ministerie van Justitie en Veiligheid
 • Soort document:
 • Aantal pagina’s: 39
In deze infographic staan 6 kernbevindingen uit het 53ste DTN kort uitgelegd.
 • Datum: 15 Oct 20
 • Auteur: NCTV, Ministerie van Justitie en Veiligheid
 • Soort document:
 • Aantal pagina’s: 1
Deze factsheet moet inzicht geven in de omvang, regionale spreiding, betekenis en betrokkenheid bij geweldsincidenten van de verschillende extreemrechtse organisaties in Nederland. De samenstelling van de lijst met organisaties en de gepresenteerde feiten over deze organisaties zijn verzameld in het kader van het Monitorproject Racisme, Antisemitisme en Extreemrechts Geweld in Nederland1. De keuze om bepaalde organisaties wel en niet op te nemen volgt de definitie en afbakening die binnen dat project wordt gehanteerd. Deze factsheet is in opdracht van de Expertise-unit Sociale Stabiliteit (ESS) van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid geschreven. De verantwoordelijkheid voor de inhoud ligt bij de auteur.
 • Datum: 01 Sep 20
 • Auteur: Willem Wagenaar, Anne Frank Stichting
 • Soort document:
 • Aantal pagina’s: 71
Hierin wordt niet alleen een actueel overzicht geboden van het online landschap en de ontwikkelingen van de afgelopen jaren geduid, maar worden ook aanbevelingen gedaan aan gemeenten en professionals hoe zij kunnen omgaan met dit fenomeen. Eerst zal de definitie en methode worden behandeld, gevolgd door een korte schets van de rol die de online dimensie speelt bij radicaal- en extreemrechts activisme. Daarna wordt het discours dat specifiek terug te zien is bij Nederlandse deelnemers behandeld, gevolgd door de voornaamste groepen en online kanalen. Vervolgens worden veelgebruikte symbolen en taalgebruik behandeld. Daarna is er aandacht voor de betekenis voor het offline activisme, overige observaties en wat de rol van gemeenten en professionals hierin zou kunnen zijn.
 • Datum: 01 Jan 21
 • Auteur: Expertise-unit Sociale Stabiliteit, Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 • Soort document:
 • Aantal pagina’s: 23
Tien jaar CT-beleid in Nederland, België, Denemarken, Duitsland, Frankrijk, het VK en de VS (2010-2019
 • Datum: 01 Feb 21
 • Auteur: Stef Wittendorp, Edwin Bakker, Jeanine de Roy van Zuijdewijn en Annechris Koebrugge
 • Soort document:
 • Aantal pagina’s: 84

Praktische hulp

De handreiking van het Kennisplatform Integratie & Samenleving (KIS) bevat concrete praktijkvoorbeelden van interventies die in buurten kunnen worden ingezet om polarisatie te verminderen en verbinding en cohesie tussen groepen te versterken.
 • Datum: 06 Feb 19
 • Auteur: Kennisplatform Integratie & Samenleving
 • Soort document:
 • Aantal pagina’s: 77
De handreiking van het Expertise-unit Sociale Stabiliteit (ESS) geeft gemeenten handvatten bij het opzetten en onderhouden van een lokaal netwerk van sleutelfiguren en ondersteunt gemeenten bij het tegengaan van polarisatie en radicalisering.
 • Datum: 18 Jun 18
 • Auteur: Expertise-unit Sociale Stabiliteit, Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 • Soort document:
 • Aantal pagina’s: 39
In dit onderzoek is bekeken in hoeverre, en op welke manieren er beter samengewerkt en organisationeel geleerd zou kunnen worden rond de aanpak van criminaliteit en terrorisme. Daarbij is ook verkend of beide aanpakken verder op elkaar betrokken zouden kunnen worden. De onderzoekers analyseerden of de wijze waarop de aanpak van terrorisme in Nederland bestuurlijk en organisatorisch is opgezet en (inhoudelijk) vorm krijgt, verder kan worden versterkt door te leren van de ervaringen die bij de aanpak van criminaliteit zijn opgedaan.
 • Datum: 01 Oct 20
 • Auteur: Mirko Noordegraaf, Leonie Heres, Niels Terpstra, Aline Bos & Emile Kolthoff
 • Soort document:
 • Aantal pagina’s: 210
Jongeren met een licht verstandelijke beperking (LVB) zijn relatief makkelijk te beïnvloeden en daardoor mogelijk kwetsbaar als het gaat om radicalisering. Dat blijkt ook uit de casuïstiek waarmee hulpverleningsorganisaties en het Landelijk Steunpunt Extremisme (LSE) geregeld te maken krijgen. Als je alert bent op de risico’s van een LVB in combinatie met radicalisering kun je, met aangepast beleid en specifieke ondersteuning, radicalisering binnen deze groep helpen voorkomen en bestrijden. Daarover lees je meer in deze handreiking van LSE, Expertisecentrum William Schrikker en Platform JEP. Speciaal voor professionals en vrijwilligers die met en voor jeugd werken en beleidsmedewerkers.
 • Datum: 18 May 21
 • Auteur: Platform JEP
 • Soort document:
 • Aantal pagina’s: 8