Werken aan veiligheid
doen we samen

Documentatie Cybercrime/ Gedigitaliseerde criminaliteit

Account aanvragen

Veiligheidsprofessionals kunnen gebruik maken van meer praktische hulp door zich te registreren.

2019

 • Datum:25 Feb 19
 • Auteur:De Haagse Hogeschool
 • Soort document:
 • Aantal pagina’s:1
Hoe cyberweerbaar zijn mkb-retailers in de regio Den Haag?
 • Datum:23 Apr 19
 • Auteur:De Haagse Hogeschool
 • Soort document:
 • Aantal pagina’s:2

2018

Het Cybersecuritybeeld Nederland (CSBN) 2018 biedt inzicht in de dreigingen, belangen en weerbaarheid op het gebied van cybersecurityin relatie tot de nationale veiligheid. Het CSBN wordt jaarlijks door de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid vastgesteld.
 • Datum:22 Jun 18
 • Auteur:NCTV, Ministerie van Justitie en Veiligheid
 • Soort document:
 • Aantal pagina’s:60

2017

Dit document biedt een handelingskader voor burgemeesters op het gebied van cyber.
 • Datum:30 Nov 17
 • Auteur:RSIV
 • Soort document:
 • Aantal pagina’s:2
In deze notitie wordt gestart met het in vogelvlucht benoemen van de aandacht voor cyber in de wereld en in Nederland. Zoals in het handelingskader al wordt aangegeven is het zaak om met het Rijk en andere (grote) partijen in verbinding te blijven zodat taken en verantwoordelijkheden op de verschillende (sub)onderwerpen duidelijk worden en de afstemming daartussen optimaal wordt.
 • Datum:30 Nov 17
 • Auteur:RSIV
 • Soort document:
 • Aantal pagina’s:16
 • Datum:30 Nov 17
 • Auteur:RSIV
 • Soort document:
 • Aantal pagina’s:2
 • Datum:08 Oct 20
 • Auteur:De Haagse Hogeschool
 • Soort document:
 • Aantal pagina’s:2
 • Datum:30 Nov 17
 • Auteur:RSIV & CCV
 • Soort document:
 • Aantal pagina’s:7