Werken aan veiligheid
doen we samen

Documentatie Cybercrime/ Gedigitaliseerde criminaliteit

Account aanvragen

Veiligheidsprofessionals kunnen gebruik maken van meer praktische hulp door zich te registreren.

Documentatie Cybercrime/ Gedigitaliseerde criminaliteit

In deze map vindt u verschillende documenten, handreikingen en belangrijke links naar websites op het gebied van Cybercrime/ Gedigitaliseerde criminaliteit.

Feiten en achtergrond

Het Cybersecuritybeeld Nederland (CSBN) 2018 biedt inzicht in de dreigingen, belangen en weerbaarheid op het gebied van cybersecurityin relatie tot de nationale veiligheid. Het CSBN wordt jaarlijks door de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid vastgesteld.
 • Datum: 22 Jun 18
 • Auteur: NCTV, Ministerie van Justitie en Veiligheid
 • Soort document:
 • Aantal pagina’s: 60
 • Datum: 25 Feb 19
 • Auteur: De Haagse Hogeschool
 • Soort document:
 • Aantal pagina’s: 1
Hoe cyberweerbaar zijn mkb-retailers in de regio Den Haag?
 • Datum: 23 Apr 19
 • Auteur: De Haagse Hogeschool
 • Soort document:
 • Aantal pagina’s: 2
In 2013 stemde de Algemene Ledenvergadering in met de resolutie ‘Informatieveiligheid randvoorwaarde voor de professionele gemeente’. Die resolutie riep op tot het nemen van (bestuurlijke) verantwoordelijkheid om de gemeentelijke informatiehuishouding ‘veilig’ te organiseren. Terugkijkend constateerde de VNG dat gemeenten goed gehoor hebben gegeven aan deze eigen oproep: ze blijken over het algemeen adequaat te kunnen anticiperen en reageren op digitale dreigingen.
 • Datum: 17 Feb 21
 • Auteur: VNG
 • Soort document:
 • Aantal pagina’s: 0
Op woensdag 17 maart mogen alle Nederlanders van achttien jaar en ouder weer naar de stembus voor de Tweede Kamerverkiezingen. In aanloop naar de verkiezingen hebben politieke partijen hun verkiezingsprogramma's gepubliceerd waarin ze hun plannen voor Nederland in de periode van 2021 - 2025 kenbaar maken. Security.NL1 heeft de verkiezingsprogramma's van alle politieke partijen in de Tweede Kamer doorgelicht en geeft in een reeks van vier achtergrondartikelen een overzicht van de onderwerpen: cybersecurity, privacy, Big Tech en digitalisering. Zo kunnen lezers in één oogopslag zien wat de partijen voor plannen op deze gebieden hebben en wat de overeenkomsten en verschillen zijn.
 • Datum: 17 Feb 21
 • Auteur: Security.NL
 • Soort document:
 • Aantal pagina’s: 5
Dit onderzoek betreft een verkenning naar de mogelijkheden en onmogelijkheden van de burgemeester om preventief online op te treden in gevallen waarbij de openbare orde verstoord wordt of dreigt verstoord te raken door wat online gebeurt.
 • Datum: 30 Dec 18
 • Auteur: Politie & Wetenschap, NHL Stenden, Rijksuniversiteit Groningen
 • Soort document:
 • Aantal pagina’s: 160
Wat kan de burgemeester doen wanneer online wordt opgeroepen tot een illegaal evenement? En wat kan de burgemeester doen als op sociale media grote onrust ontstaat over bepaalde personen of een gebeurtenis in de gemeente? In onderzoek van de NHL Stenden hogeschool is onderzocht welke interventies gemeenten tot hun beschikking hebben voor het handhaven van online aangejaagde orderverstoringen. Het onderzoek Niet bevoegd, wel verantwoordelijk is een vervolg op Burgemeesters in cyberspace. Het onderzoek kan in boekvorm worden aangeschaft. Zie informatie in de factsheet.
 • Datum: 30 Jul 20
 • Auteur: CCV
 • Soort document:
 • Aantal pagina’s: 2
Dit onderzoek is een eerste verkenning van de gemeentelijke praktijk van online monitoring in het kader van de openbare orde en veiligheid. Ook wordt er geïnventariseerd met welke knelpunten en grenzen gemeenten te maken hebben. Daarbij spelen naast het juridische vraagstuk dus evenzeer de organisatorische, technische en ethische aspecten van het monitoren door gemeenten. Uiteindelijke doel is om beleidsmatige aanbevelingen te formuleren
 • Datum: 19 May 21
 • Auteur: Bantema, Westers, Hoekstra, Herregodts en Munneke, Politie en Wetenschap
 • Soort document:
 • Aantal pagina’s: 157

Praktische hulp

Dit document biedt een handelingskader voor burgemeesters op het gebied van cyber.
 • Datum: 30 Nov 17
 • Auteur: RSIV
 • Soort document:
 • Aantal pagina’s: 2
In deze notitie wordt gestart met het in vogelvlucht benoemen van de aandacht voor cyber in de wereld en in Nederland. Zoals in het handelingskader al wordt aangegeven is het zaak om met het Rijk en andere (grote) partijen in verbinding te blijven zodat taken en verantwoordelijkheden op de verschillende (sub)onderwerpen duidelijk worden en de afstemming daartussen optimaal wordt.
 • Datum: 30 Nov 17
 • Auteur: RSIV
 • Soort document:
 • Aantal pagina’s: 16
 • Datum: 30 Nov 17
 • Auteur: RSIV
 • Soort document:
 • Aantal pagina’s: 2
 • Datum: 08 Oct 20
 • Auteur: De Haagse Hogeschool
 • Soort document:
 • Aantal pagina’s: 2
 • Datum: 30 Nov 17
 • Auteur: RSIV & CCV
 • Soort document:
 • Aantal pagina’s: 7
Het wordt tijd dat er ook een gemeentelijke agenda komt die bestuurlijke handvatten biedt. Daarom presenteert de VNG de Agenda Digitale Veiligheid 2020 - 2024 waarin gemeenten gezamenlijk vastleggen wat hun standpunten zijn en wat hun actieplan is om het vertrouwen van inwoners en ondernemers in hun digitale veiligheid te vergroten en vast te houden. Deze Agenda Digitale Veiligheid is verbonden met de Meerjarenvisie van de VNG, met de daarin benoemde transities op het gebied van energie, economie én informatiesamenleving. Deze transities zijn alleen te realiseren met een goed functionerende én veilige informatievoorziening. Dat betekent dat de Agenda Digitale Veiligheid ook op termijn verbinding moet leggen met meerdere beleidsterreinen. Met deze Agenda Digitale Veiligheid 2020 - 2024 hoopt de VNG een toekomstperspectief te bieden voor gemeentebestuurders, zodat zij kunnen werken aan een lokaal krachtige digitale overheid.
 • Datum: 30 Jan 20
 • Auteur: VNG
 • Soort document:
 • Aantal pagina’s: 19
 • Datum: 07 Feb 22
 • Auteur: CCV
 • Soort document:
 • Aantal pagina’s: 1

Aanbod

Overzicht van alle cybercampagnes in 2021.
 • Datum: 30 Mar 21
 • Auteur: Het CCV
 • Soort document:
 • Aantal pagina’s: 3
Flyer: Oplichters maken ook gebruik van het internet. Knip dit uit en leg het naast uw computer, tablet of telefoon. Dan heeft u het altijd bij de hand, en weet u wat u moet doen.
 • Datum: 31 Mar 21
 • Auteur: Ministerie van Justitie en Veiligheid
 • Soort document:
 • Aantal pagina’s: 1
Samen zorgen we ervoor dat criminaliteit niet loont. Daarom start op 1 april vanuit het ministerie van Justitie en Veiligheid in samenwerking met andere partijen de Senioren en Veiligheidsmaand. Senioren krijgen concrete tips om te voorkomen dat ze slachtoffer worden en over wat ze moeten doen als het wel gebeurt. Onder de slogan ‘Maak het oplichters niet te makkelijk’ wordt gedurende vier weken aandacht besteed aan verschillende vormen van criminaliteit: meekijken bij pinnen, babbeltrucs, hulpvraagfraude (via bijvoorbeeld WhatsApp), phishing, spoofing en online veiligheid.
 • Datum: 29 Mar 21
 • Auteur: Ministerie van Justitie en Veiligheid
 • Soort document:
 • Aantal pagina’s: 2
1. Interventies gericht op vergroten cyberbewustzijn/weerbaarheid inwoners. 2. Interventies gericht op vergroten cyberbewustzijn/weerbaarheid MKB
 • Datum: 27 May 21
 • Auteur: RSIV
 • Soort document:
 • Aantal pagina’s: 5

Communicatiemiddelen

Maak het oplichters niet te makkelijk.
 • Datum: 30 Mar 21
 • Auteur: Ministerie van Justitie en Veiligheid
 • Soort document:
 • Aantal pagina’s: 1

Rapporten

Dit rapport beschrijft een exploratief onderzoek in opdracht van de VeiligheidsAlliantie regio Rotterdam (VAR), en uitgevoerd door Hogeschool Saxion en de Haagse Hogeschool. Het doel is het in kaart brengen van factoren die bijdragen aan zelfbeschermend gedrag door jongeren en mkb’ers ten aanzien van cybercriminaliteit en hoe dit gedrag door middel van effectieve risicocommunicatie kan worden gestimuleerd.
 • Datum: 28 Feb 20
 • Auteur: Lectoraat Maatschappelijke Veiligheid Hogeschool Saxion & Lectoraat Cybersecurity in het mkb, De Haagse Hogeschool
 • Soort document:
 • Aantal pagina’s: 82