Werken aan veiligheid
doen we samen

Werkgroep Tegengaan Identiteitsfraude

Account aanvragen

Veiligheidsprofessionals kunnen gebruik maken van meer praktische hulp door zich te registreren.

Werkgroep Tegengaan Identiteitsfraude

Op dinsdag 8 mei 2017 zijn collega’s van gemeenten, politie, OM en de landelijke ketenpartners KMar, IND, RDW en NVVB bij elkaar geweest voor de start van de werkgroep tegengaan identiteitsfraude.

Tijdens deze bijeekomst is er per (politie)district verkend hoe er samengewerkt kan worden en wat er nodig is om WTI Den Haag optimaal in te richten. 

Collega’s van de dienst Burgerzaken bij gemeenten spelen een cruciale rol in de signalering van onjuistheden bij identiteitsbewijzen en brondocumenten. De Koninklijke Marechaussee (KMar), de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) en Rijksdienst voor het wegverkeer (RDW) ondersteunen hen met deskundigheid op respectievelijk reisdocumenten, brondocumenten en rijbewijzen. De politie verricht het strafrechtelijk onderzoek en het Openbaar Ministerie (OM) gaat over tot vervolging. De Nederlandse vereniging voor Burgerzaken (NVVB) behartigt de belangen van haar (gemeentelijke) leden onder andere op het gebied van identiteitsmanagement. Het RSIV heeft als de regionale samenwerking op dit thema gefaciliteerd.

In september 2018 vindt het volgende regionale overleg van de werkgroep plaats en daarin nemen naast de landelijke ketenpartners, politie en OM ook afgevaardigden van elk district deel. In dat overleg wordt verder gekeken hoe de aanpak loopt, hoe we successen kunnen delen, wat de knelpunten zijn en hoe we die kunnen oplossen. De input uit dit overleg wordt meegenomen richting het landelijke WTI-overleg, waar één van de gemeentecollega’s uit de districten in participeert.

Klik hier voor het nieuwsbericht van de NVVB over de aftrap van de WTI Den Haag!

 

Praktische hulp

 • Datum: 14 May 18
 • Auteur: WTI Oost-Nederland
 • Soort document:
 • Aantal pagina’s: 12

Aanbod

 • Datum: 08 May 18
 • Auteur: NVVB
 • Soort document:
 • Aantal pagina’s: 9
 • Datum: 08 May 18
 • Auteur: NVVB
 • Soort document:
 • Aantal pagina’s: 20
 • Datum: 08 May 18
 • Auteur: RSIV
 • Soort document:
 • Aantal pagina’s: 49