Werken aan veiligheid
doen we samen

Kennisbank

Jaarlijks wordt een groot aantal inwoners geconfronteerd met fysiek- of globaal geweld. De aanpak van geweld in het publieke en/of private domein heeft hoge prioriteit. Dit komt doordat deze vorm van criminaliteit veel impact heeft op de lichamelijke integriteit en persoonlijke levenssfeer van de directe slachtoffers, hun omgeving en de samenleving.