Werken aan veiligheid
doen we samen

Kennisbank

Onder High Impact Crimes (HIC) verstaan we woninginbraken (diefstal uit woningen), straatroven en overvallen. Daarbij wordt soms gebruik gemaakt van geweld. Naast jeugdigen en jongvolwassenen, al dan niet onderdeel van (criminele) jeugdgroepen of -netwerken, zijn mobiele en (internationaal) rondtrekkende dadergroepen veelal bepalend voor het verdachtenbeeld bij deze delicten.

De aanpak van delicten met direct slachtofferschap krijgt hierbij extra prioriteit: dit zijn de delicten waarbij het slachtoffer tijdens de delictpleging is geconfronteerd met de dader(s) én er sprake was van geweld of bedreiging met geweld. Het doel is om HIC met direct slachtofferschap te voorkomen, terug te dringen en aan te pakken. Dit wordt gedaan door daar waar het slachtofferrisico op High Impact Crimes hoger is dan het regionaal gemiddelde projectmatig in te zetten om deze delicten te voorkomen, tegen te gaan, aan te pakken en nazorg te verlenen aan slachtoffers. Daarnaast wordt waar nodig samengewerkt en/of kennis en expertise uitgewisseld over de organisatie van een goede informatiepositie en een (lokale en districtelijke) overlegstructuur, bewustwording intern, maar ook bij ondernemers en burgers en de inzet van het bestuurlijk instrumentarium (waaronder het DOR) en best practices naast de inzet van het strafrechtelijk en civielrechtelijk instrumentarium.

Dit platform is er voor maar ook zeker dóór de partners. U wordt dan ook nadrukkelijk uitgenodigd om hier uw kennis en ervaringen op het gebied van High Impact Crimes te delen. Dit kan via rsiv@denhaag.nl!