Werken aan veiligheid
doen we samen

Kennisbank

Alle casussen met direct slachtofferschap en een hoge impact krijgen aandacht maar als regionale prioriteit leggen we de nadruk op huiselijk geweld, waaronder kindermishandeling, omdat dit de meest voorkomende vorm van geweld is, voorkomt in alle lagen van de bevolking en vaak grote en vaak levenslange gevolgen heeft voor de betrokkenen.

Doel: Huiselijk geweld voorkomen, zo snel mogelijk (h)erkennen, behandelen, de schade ervan beperken, de overdracht van generatie op generatie doorbreken en daarmee de veiligheid voor slachtoffers duurzaam borgen.

Bijdrage door bovenlokale samenwerking:

 Waar nodig samenwerken en/of kennis en expertise uitwisselen over:

  • signaleren, kennis delen en uitwisselen van best practices
  • toepassen van een persoonsgerichte aanpak voor subjecten