Werken aan veiligheid
doen we samen

Kennisbank

Alle casussen met direct slachtofferschap en een hoge impact krijgen aandacht, maar als regionale prioriteit leggen we de nadruk op huiselijk geweld, omdat dit de meest voorkomende vorm van geweld is, voorkomt in alle lagen van de bevolking en vaak grote en vaak levenslange gevolgen heeft voor de betrokkenen.

Het doel is om huiselijk geweld te voorkomen, zo snel mogelijk te (h)erkennen, te behandelen, de schade ervan te beperken, de overdracht van generatie op generatie te doorbreken en daarmee de veiligheid voor slachtoffers duurzaam te  borgen. Met behulp van bovenlokale samenwerking wordt waar nodig samengewerkt en/of kennis en expertise uitgewisseld over best practices en het toepassen van een persoonsgerichte aanpak voor subjecten. 

Dit platform is er voor maar zeker ook dóór de partners. U wordt dan ook nadrukkelijk uitgenodigd om hier uw kennis en ervaringen op het gebied van huiselijk geweld te delen. Dit kan via rsiv@denhaag.nl!