Werken aan veiligheid
doen we samen

Kennisbank

Het thema jeugd en veiligheid is en blijft een belangrijke prioriteit voor gemeenten, politie en OM. Landelijk wordt ingezet op betere signalering en preventie.

Binnen het thema besteden we regionaal aandacht aan vier subthema’s:
1. Voorkomen jonge aanwas;
2. Verbeteren aanpak van problematische jeugdgroepen;
3. Wapens en jongeren;
4. Jongeren en digitale veiligheid.

In 2021 is een regionaal kernteam ingericht dat zes keer per jaar bij elkaar komt. Dit kernteam dient als een coördinerend mechanisme binnen de eenheid. Hier worden de ontwikkelingen in de Eenheid Den Haag op het gebied van jeugd gedeeld, waarna het kernteam probeert om zo veel mogelijk samenhang en focus aan te brengen in de aanpak van de geconstateerde problematiek. Dit laat onverlet dat het primaat van de jeugdaanpak lokaal bij de gemeenten ligt.
Het kernteam wil de samenwerking in de regio bevorderen, kennis mobiliseren en good practices onder de aandacht brengen van de betrokken partners.

Hiermee wordt de slagkracht van zowel lokale als regionale partners vergroot.