Werken aan veiligheid
doen we samen

Persoonsgerichte aanpak

Account aanvragen

Veiligheidsprofessionals kunnen gebruik maken van meer praktische hulp door zich te registreren.

Laatst toegevoegde documenten

Jongeren die op meerdere leefgebieden (complexe) problemen hebben en hierdoor in aanraking komen met politie en/of justitie vraagt om een gedegen aanpak. Hier vindt u handreikingen/handvatten om lokaal een effectieve persoongsgerichte aanpak neer te zetten.

Handreiking

  • Datum: 10 Sep 21
  • Auteur: Lectoraat kennis analyse Sociale Veiligheid Hogeschool Utrect
  • Soort document:
  • Aantal pagina’s: 137