Werken aan veiligheid
doen we samen

Schoolveiligheid

Account aanvragen

Veiligheidsprofessionals kunnen gebruik maken van meer praktische hulp door zich te registreren.

Laatst toegevoegde documenten

Schoolveiligheid

Praktische hulp

Wat werkt in de samenwerking tussen jeugdgezondheidszorg, wijkteams en onderwijs? T.b.v. preventieve aanpak en vroegsignalering
 • Datum: 11 Nov 21
 • Auteur: NJI
 • Soort document:
 • Aantal pagina’s: 2
 • Datum: 18 May 22
 • Auteur: RIEC MN - Straatwaarden
 • Soort document:
 • Aantal pagina’s: 2

Aanbod

 • Datum: 16 Apr 21
 • Auteur: Halt
 • Soort document:
 • Aantal pagina’s: 1
 • Datum: 05 Nov 21
 • Auteur: Halt
 • Soort document:
 • Aantal pagina’s: 1
 • Datum: 22 Mar 22
 • Auteur: RSIV
 • Soort document:
 • Aantal pagina’s: 2

Convenanten

Modelconvenant ’ Veiligheid in en om school’ deze is tot stand gekomen in samenwerking met de politie Eenheid Den Haag en stichting School en Veiligheid onder leiding van het Regionaal Samenwerkingsverband Integrale Veiligheid (RSIV). Dit modelconvenant dient als leidraad/voorbeeld om de samenwerkingsafspraken tussen het onderwijs, het sociaal en het veiligheidsdomein nader vorm te geven en vast te leggen, t.b.v. goede samenwerking, afstemming en gedeelde verantwoordelijkheid
 • Datum: 07 Oct 22
 • Auteur: RSIV
 • Soort document:
 • Aantal pagina’s: 24

Handreiking

Deze leskaart is ontwikkeld ter ondersteuning van één of meerdere lessen over het thema jongeren en wapenbezit. Wilt u hier meer informatie over, neem dan contact op met Machteld van Barchjansen van het OM (m.van.barchjansen@om.nl) en/of Debora Reesink (dreesink@diversion.nl)
 • Datum: 21 May 21
 • Auteur: Diversion
 • Soort document:
 • Aantal pagina’s: 0
 • Datum: 25 Jul 21
 • Auteur: Bureau Beke
 • Soort document:
 • Aantal pagina’s: 14