Werken aan veiligheid
doen we samen

Voorkomen jonge aanwas

Account aanvragen

Veiligheidsprofessionals kunnen gebruik maken van meer praktische hulp door zich te registreren.

Laatst toegevoegde documenten

Voorkomen jonge aanwas

Eind 2020 informeerde Minister Grapperhaus de Tweede Kamer over de vervolgaanpak van ondermijnende criminaliteit; 

'De minister voor Rechtsbescherming en ik zetten vanuit het brede offensief tegen georganiseerde ondermijnende criminaliteit ook een volgende stap ten aanzien van preventie. We investeren in het voorkomen van criminele carrières van jongeren, zodat we (kwetsbare) jongeren kunnen behoeden voor een leven in de criminaliteit. Op die manier geven we opvolging aan alle drie de elementen van‘oprollen, afpakken en voorkomen’.

Lees de volledige kamerbrieven in de links;

file:///C:/Users/BSSHOO1/Downloads/tk-voortgang-aanpak-georganiseerde-ondermijnende-criminaliteit%20(2).pdf

https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/kamerstukken/2020/10/19/tk-programmadirecteur-generaal-ondermijning-en-regie-op-de-afpakketen/tk-programmadirecteur-generaal-ondermijning-en-regie-op-de-afpakketen.pdf 

In de regio Haaglanden/Hollands Midden is begin april 2021 in samenwerking met het RIEC de pilot dealbreakers gestart.

Dealbreakers heeft als doel om te voorkomen dat jongeren in de georganiseerde drugscriminaliteit belanden. Er zijn 5 gemeentes die meewerken aan deze pilot, namelijk: Delft, Zoetermeer, Leidschendam; Voorburg, Gouda en Leiden. In deze gemeentengaat er op lokaal niveau onderzocht worden hoe we jongeren het beste kunnen laten inzien wat de nadelen van snel geld verdienen zijn. Uiteindelijk zal er voor alle 27 gemeentes in de eenheid een handreiking ontwikkeld gaan worden met de werkzame elementen die elke gemeente lokaal kan toepassen.

Op deze pagina houden wij u op de hoogte van deze ontwikkelingen en delen wij de bevindingen, uitkomsten en voorbeelden die in uw gemeente mogelijk ook bruikbaar zijn. Hiernaast bieden wij handvatten hoe deze te implimenteren.

Neem voor meer informatie over het project Dealbreakers contact op met het RIEC Den Haag. 

De aanpak voorkomen jonge aanwas ondermijnende criminaliteit Gemeente Den Haag

Ondermijning komt helaas veel voor in Den Haag. Zo zijn bijvoorbeeld tientallen flexibele drugsnetwerken verankerd in Haagse wijken. Drugscriminaliteit heeft aantrekkingskracht op jongeren en jongvolwassenen. Uit de Haagse Persoons Gerichte Aanpak (PGA) en de aanpak van criminele jeugdgroepen komt naar voren dat veel van deze jongeren en jongvolwassenen op een of andere wijze met drugsproblematiek te maken hebben. Ze zijn bezig met dealen, ripdeals of kweken. Sommigen zijn zelf verslaafd en zien zich gedwongen de verslaving te bekostigen met criminele activiteiten.

De gemeente Den Haag zet daartoe komende jaren in op de aanpak voorkomen jonge aanwas. Dat wordt onder andere gedaan met projecten vanuit het Breed Offensief Tegen de Ondermijnende Criminaliteit (BOTOC).

Dit offensief een aanvulling op het Haagse programma van aandachtsgebieden en op de Regiodeal Zuidwest. Daarnaast zijn er relaties met veel andere onderdelen uit diverse gemeentelijke domeinen. Denk bijvoorbeeld aan acties die gericht zijn op schoolveiligheid, de aanpak van wapens en geweld en de inzet van het bestuurlijk instrumentarium zoals de last onder dwangsom voor drugsdealers.

De projecten vanuit de BOTOC die een bijdrage leveren aan het voorkomen jonge aanwas in de ondermijnende criminaliteit zijn:

 • het inzetten van jeugdboa’s en boa’s met het taak-accent jeugd (in de geprioriteerde gebieden);
 • het versterken van de inzet van de Haagse Pandbrigade op de aanpak van ondermijning;
 • het verder uitbreiden van de School des Levens;
 • het oprichten van een interventieteam voor de kopstukken uit de jeugdgroepen (zogenaamde Top X – aanpak jonge aanwas);
 • het onderzoeken van de (mogelijke) aanpak van criminele families;
 • het verzorgen van preventie(trainingen) op scholen in het primaire onderwijs;
 • het trainen van de docenten op het ROC in het signaleren van ondermijning;

Daarnaast streven we ernaar om te komen tot een breed scala aan preventieve maatregelen (op alle lijnen van preventie) en de preventieve aanpak te (gaan) verbinden aan de (gebruikelijke) repressieve bestuurlijke middelen;

Feiten en achtergrond

Weerbare mensen bieden tegenstand, geven hun grenzen aan, grijpen hun kansen en ontwikkelen hun mogelijkheden. Soms zijn mensen niet of verminderd weerbaar. Dat kan met allerlei redenen en oorzaken te maken hebben. Soms liggen die in de persoon zelf, in ervaringen of ingrijpende levensgebeurtenissen die mensen meemaken of er is een relatie met de groep waarvan mensen deel uitmaken. Het risico van verminderde weerbaarheid is o.a. dat mensen makkelijker beïnvloedbaar zijn of ontvankelijker voor (negatieve) verleidingen zoals criminaliteit of radicalisering. Het versterken van weerbaarheid en veerkracht is daarom belangrijk.
 • Datum: 01 Apr 21
 • Auteur: Rijksoverheid
 • Soort document:
 • Aantal pagina’s: 44
 • Datum: 28 May 21
 • Auteur: Lotte Servaas, Frank Weerman & Tamar Fischer Erasmus Universiteit Rotterdam, Sectie Criminologie
 • Soort document:
 • Aantal pagina’s: 0

Documenten

Interview met Chrissie van der Meijden, projectleider pilot Dealbreakers
 • Datum: 21 May 21
 • Auteur: RIEC
 • Soort document:
 • Aantal pagina’s: 1

Handreiking

Dit handelingskader is een product van Taskforce-RIEC, vanuit het project Weerbare Jeugd. Het dient ertoe om vanuit wetenschap/praktijkervaring uitvoerende professionals, (hun) leidinggevenden en beleidsadviseurs overzicht en inzicht te bieden rondom Jonge Aanwas. Nadruk ligt op partijen die werkzaam zijn bij de gemeente, maar ook andere organisaties kan dit handelingskader aanknopingspunten bieden.
 • Datum: 27 Jan 22
 • Auteur: Taskforce RIEC Brabant-Zeeland
 • Soort document:
 • Aantal pagina’s: 11

Rapporten

 • Datum: 05 Nov 21
 • Auteur: Henk Ferwerda
 • Soort document:
 • Aantal pagina’s: 81
Er is al een groot aantal jaren aandacht voor georganiseerde ondermijnende (drugs)criminaliteit in ons land. Van recentere datum is de zorg voor de eventuele doorgroei en rekrutering van jongeren in de georganiseerde misdaad. Om te voorkomen dat jongeren in de georganiseerde criminaliteit terecht komen of hier verder in afglijden hebben de ministers voor Rechtsbescherming en van Justitie en Veiligheid besloten om een preventieve aanpak in te zetten. Deze aanpak krijgt onder andere vorm via projecten in een achttal gemeenten die vallen onder het Breed offensief tegen ondermijnende criminaliteit (BOTOC). Voor de aanpak is het van belang om te weten waarom bepaalde jongeren en jongvolwassenen de georganiseerde criminaliteit in gaan. Wat zijn met andere woorden risico- en beschermende factoren? Op basis van deze kennis kunnen vervolgens zinvolle interventies worden (door)ontwikkeld en worden ingezet.
 • Datum: 08 Mar 22
 • Auteur: Henk Ferwerda
 • Soort document:
 • Aantal pagina’s: 69

2022

Bureau Beke onderzocht voor het Ministerie van Justitie en Veiligheid, in het kader van het Breed Offensief Tegen Ondermijnende Criminaliteit (BOTOC), de ingroeimechanismen en rekruteringsprocessen van jongeren in de criminaliteit. In deze kenniskaart staat hoe je deze opgehaalde kennis in de praktijk toepast. Want jongeren uit de georganiseerde criminaliteit houden of voorkomen dat ze daarin doorgroeien, is een ingewikkeld en langdurig proces. Daarvoor heb je goede interventies nodig. Om die te kiezen moet je weten welke jongeren in de georganiseerde criminaliteit terecht komen en waarom.
 • Datum: 21 Oct 22
 • Auteur: CCV Wegwijzer jeugd en veiligheid
 • Soort document:
 • Aantal pagina’s: 9