Werken aan veiligheid
doen we samen

Wapens en jongeren

Account aanvragen

Veiligheidsprofessionals kunnen gebruik maken van meer praktische hulp door zich te registreren.

Laatst toegevoegde documenten

Wapens en jongeren

De afgelopen jaren is het land meermalen opgeschrikt door een aantal zeer ernstige incidenten waarbij minderjarige messen gebruikten. De toename van messenbezit onder jongeren is een zeer zorgelijke ontwikkeling en vraagt om een goede aanpak. 

In deze map vindt u verschillende documenten, handreikingen en belangrijke links naar websites op het gebied van de ontwikkelingen en de aanpak rondom wapens en jongeren.

Aanbod

Een handelingskader welke is opgesteld door het RSIV vanuit de werkgroep Wapens en Jongeren. Deze is bedoeld voor professionals en zorgverleners in het jeugddomein binnen uw gemeente en heeft als doel het creëren van bewustwording en meldingsbereidheid in het jeugddomein (jongerenwerk, jeugdteams, wijkteams ed.) Het biedt een praktisch handelingsperspectief om signalering en informatiedeling te stimuleren. Wapenbezit onder jongeren is namelijk niet normaal! Doe hier lokaal je voordeel mee en verspreid deze onder de jeugd- en zorgprofessionals.
 • Datum: 21 Dec 21
 • Auteur: RSIV
 • Soort document:
 • Aantal pagina’s: 2
 • Datum: 22 Mar 22
 • Auteur: RSIV
 • Soort document:
 • Aantal pagina’s: 2

Communicatiemiddelen

Wapen inleveractie Eenheid Den Haag
 • Datum: 21 May 21
 • Auteur: Politie Eenheid Den Haag
 • Soort document:
 • Aantal pagina’s: 0

Documenten

 • Datum: 01 Nov 20
 • Auteur: Rijksoverheid
 • Soort document:
 • Aantal pagina’s: 28
 • Datum: 28 May 21
 • Auteur: Ministerie van Justitie en Veiligheid
 • Soort document:
 • Aantal pagina’s: 1

Handreiking

Deze leskaart is ontwikkeld ter ondersteuning van één of meerdere lessen over het thema jongeren en wapenbezit. Wilt u hier meer informatie over, neem dan contact op met Machteld van Barchjansen van het OM (m.van.barchjansen@om.nl) en/of Debora Reesink (dreesink@diversion.nl)
 • Datum: 21 May 21
 • Auteur: Diversion
 • Soort document:
 • Aantal pagina’s: 0
 • Datum: 23 Nov 21
 • Auteur: Landelijk actieplan wapens en jongeren
 • Soort document:
 • Aantal pagina’s: 24