Werken aan veiligheid
doen we samen

Kennisbank

Binnen het werkgebied van de eenheid Den Haag doen zich diverse fenomenen voor die leiden tot overlast of maatschappelijke onrust.  Hoewel deze zich niet altijd vertalen in criminaliteitscijfers, hebben deze wel invloed op de gevoelens van onveiligheid. In gevallen waar deze een regionale uitstraling (kunnen) hebben, worden de krachten van de veiligheidspartners zoveel mogelijk gebundeld om de problematiek effectief te lijf te gaan.