Werken aan veiligheid
doen we samen

Gemeenteambtenaren publiekscampagne

Account aanvragen

Veiligheidsprofessionals kunnen gebruik maken van meer praktische hulp door zich te registreren.

Laatst toegevoegde documenten

Training voor gemeenteambtenaren

Gemeenteambtenaren zijn de ogen en oren van de gemeente en kunnen slachtoffers van mensenhandel en mensenhandelaren tegen komen in hun werk. Signalen worden vaak wel gezien maar niet herkend als mensenhandel. Iedereen die in contact komt met burgers kan mogelijke signalen mensenhandel tegenkomen of een niet-pluis gevoel hebben. Maar wat doe je er vervolgens mee? De trainingen die CoMensha verzorgt zijn gesubsidieerd door het Rijk en dus gratis.  

Lees meer:
Tijdens deze bewustwordingsbijeenkomst komt het volgende aan bod:

  • Wat mensenhandel is
  • Wat de signalen zijn
  • Waar je terecht kunt met je signalen mensenhandel
  • Wat je kunt doen met je niet-pluis gevoel
  • Welke organisaties zitten er in je eigen regio
  • Wat kan je doen mede gezien de AVG Deze bewustwordingsbijeenkomsten zijn voor iedereen binnen de gemeente met burgercontact. Denk daarbij o.a. aan baliemedewerkers, toezichthouders en handhavers, leerplichtambtenaren, wijkteams.

In bijna alle regio’s in Nederland is er een zorgcoördinator mensenhandel aanwezig. Deze zorgcoördinator coördineert regionaal de zorg voor alle mogelijke slachtoffers van mensenhandel. Omdat de zorgcoördinator op de hoogte is van alle regionale afspraken zal deze ook betrokken worden bij de bewustwordingsbijeenkomsten.

Deze bijeenkomst wordt helemaal op maat gemaakt voor uw gemeente.

Meer weten? Heb je interesse in deze voorlichting of heb je nog vragen? Neem dan contact op met onze adviseur aanpak Mensenhandel, Sandra van den Berg via +31 (033) 448 11 86 of mail naar s.vandenberg@comensha.nl

-------------------------------------------------------

Open je ogen – publiekscampagne CoMensha

Dertig verhalen! Dertig zeer schrijnende verhalen van vrouwen, mannen, jongens en meisjes. Echte verhalen, van echte slachtoffers. Velen van hen zitten nog in de beschermde opvang. Zij willen dat jij het weet! Dat je weet dat mensenhandel in Nederland voorkomt en dat je weet wat voor leed dit veroorzaakt.

Bijbehorende documenten

  • Datum: 29 Dec 21
  • Auteur: CoMensha, Fairwork, SVIAM
  • Soort document:
  • Aantal pagina’s: 0