Werken aan veiligheid
doen we samen

Kennisbank

Wat is eigenlijk ondermijning? Hoewel er tientallen verschillende definities van dit fenomeen zijn, betekent het grofweg de vermenging van de onder- en de bovenwereld. Denk hierbij aan de sluipende bedreiging, omkoping en infiltratie binnen de (lokale) overheid en het bedrijfsleven, maar ook aan de innesteling van criminele fenomenen in buurten en woonwijken. Het is een maatschappelijk probleem wat ons allemaal raakt.

In de map ‘Ondermijning’ vindt u informatie over de meest voorkomende thema's in de ondermijnende criminaliteit, casusgerichte interventies en best practises. Om de kennisbank te voorzien van zo veel mogelijk kwalitatieve inhoud, werken we samen met het Regionaal Informatie en Expertise Centrum (RIEC) Den Haag. Het RIEC verbindt informatie, expertise en krachten van de verschillende overheidsinstanties met als doel om ondermijnende criminaliteit te bestrijden. 

Dit platform is er voor maar zeker ook dóór de partners. U wordt dan ook nadrukkelijk uitgenodigd om hier uw kennis en ervaringen op het gebied van de aanpak van ondermijnende criminaliteit te delen. Dit kan via rsiv@denhaag.nl of communicatie-riec@denhaag.nl.