Werken aan veiligheid
doen we samen

Kennisbank

Ondermijning is een containerbegrip waar diverse vormen van (georganiseerde) misdaad onder geschaard worden. Wat zij gemeen hebben, is dat er een sterke verwevenheid tussen 'bovenwereld' en 'onderwereld' bestaat en dat de criminele activiteiten een corrumperend en ondermijnend effect op de samenleving en haar instituties hebben. Hierdoor kunnen mensen het vertrouwen in bepaalde reguliere instituties, zoals het notariaat, de advocatuur of de financiële instellingen verliezen. Ten slotten kunnen zaken als bouwfraude, radicalisering en politieke schandalen ertoe leiden dat de burger het vertrouwen in bepaalde sectoren of zelfs de samenleving als geheel verliest. Een definitie van ondermijning is: het verzwakken of misbruiken van de structuur van onze maatschappij, leidend tot een aantasting van haar fundamenten en/of van de legitimiteit van het stelsel dat haar beschermt.

De georganiseerde en ondermijnende criminaliteit in Nederland is een florerende industrie waar miljarden euro's in omgaan. Criminelen verdienen geld aan onder meer hennepteelt, mensenhandel, milieucriminaliteit, fraude en witwassen en schuwen het gebruik van grof geweld niet. Maar zonder hulp van de bovenwereld, geen succesvolle onderwereld. Criminele ondernemers zijn voor hun 'business' afhankelijk van allerlei legale voorzieningen en sectoren in de bovenwereld. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om financiële dienstverleners die de criminele winsten witwassen. Maar het gaat ook om de noodzakelijke legale logistieke voorzieningen, infrastructuren, technische expertise en de overheid als vergunningverlener. In de verwevenheid die daardoor ontstaan tussen onder- en bovenwereld, schuilt het odnermijdende karakter van de georganiseerde criminaliteit.

Achter veel georganiseerde criminaliteit zitten criminele samenwerkingsverbanden. Het gaat hierbij niet om hiërarchisch gestructureerde organisaties die zich op één vorm van criminaliteit richten, maar om gelegenheidsnetwerken die in verschillende samenstellingen en op verschillende plaatsen verschillende soorten delicten plegen. In de komende jaren willen we als lokale, regionale en landelijke overheid één front vormen tegen een aantal geprioriteerde vormen van ondermijnende criminaliteit. De landelijke veiligheidsagenda bevat de volgende geprioriteerde onderwerpen: drugscriminaliteit, witwassen/vastgoed, mensenhandel- en smokkel, fraude en milieucriminaliteit. Daarnaast geven we in de eenheid Den Haag prioriteit aan de aanpak van outlaw motorcycle gangs (OMG's).