Werken aan veiligheid
doen we samen

Corona en Ondermijning

Account aanvragen

Veiligheidsprofessionals kunnen gebruik maken van meer praktische hulp door zich te registreren.

Laatst toegevoegde documenten

Corona en Ondermijning

De strijd tegen het coronavirus is in volle gang. De coronacrisis heeft ook effect op ondermijnende criminaliteit, de lange rijen voor de coffeeshops waren hiervan een voorbeeld. De invloed van het corona virus op ondermijning wordt onderzocht door de RIEC's en het LIEC. In deze map vindt u hierover meer informatie. 

Communicatiemiddelen

Het kabinet neemt maatregelen om ondernemers te ondersteunen tijdens de coronacrisis. De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) is één van die maatregelen. De Tozo geldt voor zelfstandig ondernemers die in de knel komen door de coronacrisis en kan worden aangevraagd bij gemeenten. Hoe zorg je er als gemeente voor dat criminelen niet op grootschalige wijze misbruik kunnen maken van de steun? U ziet het in deze infographic!
 • Datum: 15 Apr 20
 • Auteur: RIEC-LIEC
 • Soort document:
 • Aantal pagina’s: 2
Wordt jouw horecabedrijf ook hard geraakt door de coronacrisis? En heb jij een aanbod gekregen voor een lening of een investering? Let dan op! Criminelen investeren graag in horecazaken omdat er veel contant geld in omgaat. Zo kunnen ze hun criminele geld witwassen. Voor je het weet is jouw zaak het toneel van drugshandel of illegaal gokken.
 • Datum: 07 May 20
 • Auteur: RIEC-LIEC
 • Soort document:
 • Aantal pagina’s: 2
Je kunt deze foto's inzetten voor sociale media om horecaondernemers te waarschuwen voor criminelen. Deze afbeeldingen kun je rechtenvrij gebruiken, zolang je de foto’s niet aanpast. De volledige communicatietoolkit vind je op www.riec.nl/corona/horeca.
 • Datum: 07 May 20
 • Auteur: Politie eenheid Den Haag en RIEC-LIEC
 • Soort document:
 • Aantal pagina’s: 0
De coronacrisis raakt delen van de agrarische sector hard. Agrariërs en andere ondernemers in het buitengebied hebben soms moeite om het hoofd boven water te houden. Criminelen zien dit ook en proberen juist in deze tijd hun slag te slaan. Ze benaderen eigenaren van loodsen en schuren en bieden hen veel geld om een ruimte te huren, bijvoorbeeld voor een drugslab of opslagplaats voor illegale handelswaar. Het is daarom nu extra belangrijk dat inwoners van het buitengebied zich bewust zijn van de risico’s. Ook zoeken mensen nu nog meer dan anders de ruimte van het buitengebied op voor een wandeling of fietstocht. Meer ogen en oren in het buitengebied dus.
 • Datum: 20 May 20
 • Auteur: RIEC
 • Soort document:
 • Aantal pagina’s: 2
Als werkgever moet u op een aantal zaken letten als u werkt met arbeidsmigranten (bijvoorbeeld Polen, Roemenen, Bulgaren). Zo moet u letten op de veiligheid, maar ook op het vervoer en wonen. In deze infographic vindt u meer informatie.
 • Datum: 09 Jun 20
 • Auteur: Rijksoverheid
 • Soort document:
 • Aantal pagina’s: 2
Arbeidsmigranten werken veelal in cruciale sectoren, zoals de voedselketen en de logistiek. In de media worden zorgen geuit over het welzijn van arbeidsmigranten tijdens deze crisis. Slechte huisvesting, uitbuiting en mensenhandel vormen nu een extra risico voor de volksgezondheid en de continuïteit van de cruciale sectoren. In deze infographic ziet u hoe een gemeente kan bijdragen bij de aanpak van arbeidsuitbuiting in tijden van de coronacrisis.
 • Datum: 09 Jun 20
 • Auteur: RIEC-LIEC
 • Soort document:
 • Aantal pagina’s: 2
Om verspreiding van het coronavirus te beperken gelden er maatregelen waaraan iedereen die in Nederland verblijft zich moet houden. In deze publicatie vindt u onder andere tips om op een juiste manier met deze maatregelen om te gaan.
 • Datum: 09 Jun 20
 • Auteur: Rijksoverheid
 • Soort document:
 • Aantal pagina’s: 2
 • Datum: 09 Jun 20
 • Auteur: Rijksoverheid
 • Soort document:
 • Aantal pagina’s: 2
 • Datum: 09 Jun 20
 • Auteur: Rijksoverheid
 • Soort document:
 • Aantal pagina’s: 2
 • Datum: 09 Jun 20
 • Auteur: Rijksoverheid
 • Soort document:
 • Aantal pagina’s: 2
 • Datum: 09 Jun 20
 • Auteur: Rijksoverheid
 • Soort document:
 • Aantal pagina’s: 2
 • Datum: 09 Jun 20
 • Auteur: Rijksoverheid
 • Soort document:
 • Aantal pagina’s: 2
 • Datum: 17 Jul 20
 • Auteur: RIEC-LIEC
 • Soort document:
 • Aantal pagina’s: 2
 • Datum: 17 Jul 20
 • Auteur: RIEC-LIEC
 • Soort document:
 • Aantal pagina’s: 2
Veel horecaondernemingen hebben grote financiële problemen door de coronacrisis. Ondernemers kunnen vaak moeilijk het hoofd boven water houden. Daarom is het juist nu voor criminelen interessant om in de horeca te investeren. De grote contante geldstromen die in de horeca normaal zijn, maken het mogelijk om geld wit te wassen en bijvoorbeeld drugshandel of illegaal gokken te faciliteren. In deze infographic leest u wat u als gemeente kunt doen om criminele 'weldoeners' in de horeca te doen stoppen.
 • Datum: 07 May 20
 • Auteur: RIEC-LIEC
 • Soort document:
 • Aantal pagina’s: 2