Werken aan veiligheid
doen we samen

Documentatie Ondermijning

Account aanvragen

Veiligheidsprofessionals kunnen gebruik maken van meer praktische hulp door zich te registreren.

Documentatie Ondermijning

In deze map vindt u verschillende hulpmiddelen voor de aanpak van ondermijning. Denk hierbij aan best practices rondom APV aanpassingen en andere bestuurlijke interventies, jaarplannen en jaarverslagen. 

2023

 • Datum: 13 Feb 23
 • Auteur: RIEC Den Haag
 • Soort document:
 • Aantal pagina’s: 39

Aanbod

In deze infographic ziet u in één overzicht wat het RIEC Den Haag is, welke convenantpartners bij het RIEC zijn aangesloten en vindt u daarnaast meer informatie over ondermijnende criminaliteit.
 • Datum: 16 Jun 21
 • Auteur: RIEC Den Haag
 • Soort document:
 • Aantal pagina’s: 2
Volgend jaar op 16 maart 2002 vinden de gemeenteraadsverkiezingen plaats en de politieke partijen zijn nu al volop bezig met de kandidaatstelling. Graag bied het RIEC Den Haag daarom alle gemeenten in de regio een toolbox aan met bruikbare instrumenten die kunnen worden ingezet in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen 2022 en daarna. Drugscriminaliteit, witwassen en mensenhandel zijn bekende voorbeelden die de lokale samenleving ontwrichten, maar ondermijnende criminaliteit kan ook invloed hebben op het gemeentebestuur. Denk hierbij aan afpersing, intimidatie en beïnvloeding van raadsleden, maar het kan ook gaan om het aanstellen van personen met onzuivere intenties als gemeenteraadslid. Het is daarom belangrijk om barrières in te richten waarmee niet-integere personen kunnen worden geweerd uit het lokale bestuur. Daarnaast is het van belang om (kandidaat-)raadsleden bewust te maken van de risico’s van ondermijnende criminaliteit en intimidatie en hen hiertegen weerbaar te maken. De Taskforce-RIEC Brabant-Zeeland heeft daarom een toolbox samengesteld om dit belangrijke thema richting de gemeenteraadsverkiezingen 2022 te agenderen en op te pakken. Het RIEC Den Haag heeft deze vertaald naar de situatie in deze regio.
 • Datum: 20 Jul 21
 • Auteur: RIEC Den Haag
 • Soort document:
 • Aantal pagina’s: 15

Communicatiemiddelen

 • Datum: 09 Jun 20
 • Auteur: Gemeente Leiden
 • Soort document:
 • Aantal pagina’s: 1
Lees nu een update van de projecten uit het ondermijningsfonds
 • Datum: 03 Dec 20
 • Auteur: RIEC Den Haag
 • Soort document:
 • Aantal pagina’s: 23
 • Datum: 02 Feb 23
 • Auteur: RIEC Den Haag
 • Soort document:
 • Aantal pagina’s: 18

Documenten

De gemeente Leiden heeft een bijzondere menukaart ontwikkeld, gericht op bestuurlijke interventies voor de aanpak van ondermijnende criminaliteit. Hierin kunt u 'a-la-carte' voorgerechten (preventieve aanpak), tussengerechten (preventieve en repressieve aanpak), hoofdgerechten (repressieve aanpak) en nagerechten (nazorg) inzetten. Om het voor de gebruiker zo makkelijk mogelijk te maken, is de menukaart ingedeeld op ondermijningsthema's en beschrijft ieder 'gerecht' met welk doel, voor wie en wanneer de desbetreffende aanpak van toepassing is. Naar aanleiding van de Leidse menukaart is deze landelijke variant ontwikkeld.
 • Datum: 12 Feb 20
 • Auteur: Gemeente Leiden
 • Soort document:
 • Aantal pagina’s: 5
Er zijn verschillende netwerken die zich bezig houden met veiligheid en de aanpak van (ondermijnende) criminaliteit. Wij maakten voor u een overzicht met daarin 4 netwerken: RIEC-LIEC, VNG, IKZ en LAA. In dit overzicht ziet u welke partners bij de verschillende netwerken zijn aangesloten en waar zij zich zoal mee bezig houden.
 • Datum: 16 Apr 20
 • Auteur: RIEC Den Haag
 • Soort document:
 • Aantal pagina’s: 1
De piramide is een instrument waarmee gemeenten, met de hulp van accountmanagers, stappen kunnen zetten om een weerbare gemeente te worden.
 • Datum: 16 Apr 20
 • Auteur: RIEC Den Haag
 • Soort document:
 • Aantal pagina’s: 1
 • Datum: 16 Apr 20
 • Auteur:
 • Soort document:
 • Aantal pagina’s: 11
Deze factsheet voor professionals geeft de stand van zaken per 1 april 2020 van de Ondermijningswetgeving.
 • Datum: 23 Apr 20
 • Auteur: Rijksoverheid
 • Soort document:
 • Aantal pagina’s: 1
In deze brochure vindt u informatie over de RIEC's en het LIEC, ondermijnende criminaliteit, ondermijningsbeelden en andere maatregelen.
 • Datum: 29 Apr 20
 • Auteur: RIEC-LIEC
 • Soort document:
 • Aantal pagina’s: 8
Handleiding binnengemeentelijke gegevensuitwisseling ten behoeve van de bestrijding van ondermijning.
 • Datum: 23 Apr 20
 • Auteur: Ministerie van Justitie en Veiligheid
 • Soort document:
 • Aantal pagina’s: 90
Bekijk hier de schematische weergave van de aanpak van ondermijning in de regio Den Haag.
 • Datum: 07 Dec 20
 • Auteur: RIEC Den Haag
 • Soort document:
 • Aantal pagina’s: 2
De Algemene Plaatselijke Verordening als instrument in de (bestuurlijke) aanpak van ondermijning.
 • Datum: 14 Dec 20
 • Auteur: Aanjaagteam Ondermijning
 • Soort document:
 • Aantal pagina’s: 43

2022

 • Datum: 07 Dec 21
 • Auteur: RIEC Den Haag
 • Soort document:
 • Aantal pagina’s: 36
De RIEC-partners in de regio Den Haag hebben de gezamenlijke ambities in 2020 verwoord in de Coalitie tegen Ondermijning. Hierin is afgesproken om prioriteit te zetten op de bestrijding van de drugscriminaliteit en op het tegengaan van arbeidsuitbuiting en mensenhandel. In het bijgevoegde jaarverslag van het RIEC Den Haag vindt u een uitwerking van hoe het RIEC bijdraagt aan de coalitie om ondermijning tegen te gaan. Dat doet het RIEC door de partners te adviseren en te ondersteunen op gebied van zicht op ondermijning, weerbaarheid, de aanpak van ondermijning en het afpakken van crimineel vermogen.
 • Datum: 05 Apr 22
 • Auteur: RIEC Den Haag
 • Soort document:
 • Aantal pagina’s: 32
De afgelopen drie jaar hebben we als partners in de regio Den Haag flink geïnvesteerd in de strijd tegen ondermijning. We hebben een beter zicht op de problematiek gekregen en een stevige gezamenlijke aanpak ontwikkeld. Vanuit deze basis hebben we het afgelopen jaar met de partners in de RIEC-samenwerking een nieuwe gezamenlijke regionale strategie bepaald, met daarin onze prioriteiten en richting voor 2023 en verder. De districtelijke en regionale sessies hebben geleid tot afspraken over het maatschappelijk effect dat we samen willen bereiken en tot focuspunten in onze aanpak.
 • Datum: 11 Oct 22
 • Auteur: RIEC Den Haag
 • Soort document:
 • Aantal pagina’s: 51

2021

Op 3 juni heeft het RBO ingestemd met het ambitiedocument ‘Coalitie tegen Ondermijning: Contouren van een Versnellingsagenda’. Dit ambitiedocument is nu vertaald naar een concrete uitvoeringsagenda voor het jaar 2021. Conform afspraak is de uitvoering gefocust op de thema’s mensenhandel en drugs met specifieke aandacht voor vastgoed, horeca, bedrijventerreinen en jonge aanwas.
 • Datum: 07 Dec 20
 • Auteur: RIEC Den Haag
 • Soort document:
 • Aantal pagina’s: 10

2020

Samen vormen de partners in de regio Den Haag een coalitie tegen ondermijning. De komende tijd gaan we deze coalitie verder uitbreiden; zowel met (landelijke) overheidspartners als met private partners, semi-publieke partners maar ook met scholen, met zorg en met burgers. Het doel is te komen tot een weerbare samenleving. In deze versnellingsagenda schetsen we de eerste contouren van de aanpak, zoals wij deze voor ons zien.
 • Datum: 02 Jul 20
 • Auteur: RIEC Den Haag
 • Soort document:
 • Aantal pagina’s: 19
 • Datum: 28 Jul 21
 • Auteur: RIEC Den Haag
 • Soort document:
 • Aantal pagina’s: 40

2019

 • Datum: 20 Apr 20
 • Auteur:
 • Soort document:
 • Aantal pagina’s: 0

2018

In dit jaarverslag vindt u een overzicht van de inspanningen die het RIEC Den Haag in samenwerking met de convenantpartners in 2018 heeft geleverd, met als doel om georganiseerde, ondermijnende criminaliteit aan te pakken.
 • Datum: 13 Mar 19
 • Auteur: RIEC Den Haag
 • Soort document:
 • Aantal pagina’s: 23