Werken aan veiligheid
doen we samen

Documentatie Ondermijning

Account aanvragen

Veiligheidsprofessionals kunnen gebruik maken van meer praktische hulp door zich te registreren.

Documentatie Ondermijning

In deze map vindt u verschillende hulpmiddelen voor de aanpak van ondermijning. Denk hierbij aan best practices rondom APV aanpassingen en andere bestuurlijke interventies, jaarplannen en jaarverslagen. 

Communicatiemiddelen

 • Datum: 09 Jun 20
 • Auteur: Gemeente Leiden
 • Soort document:
 • Aantal pagina’s: 1
Lees nu een update van de projecten uit het ondermijningsfonds
 • Datum: 03 Dec 20
 • Auteur: RIEC Den Haag
 • Soort document:
 • Aantal pagina’s: 23

Documenten

De gemeente Leiden heeft een bijzondere menukaart ontwikkeld, gericht op bestuurlijke interventies voor de aanpak van ondermijnende criminaliteit. Hierin kunt u 'a-la-carte' voorgerechten (preventieve aanpak), tussengerechten (preventieve en repressieve aanpak), hoofdgerechten (repressieve aanpak) en nagerechten (nazorg) inzetten. Om het voor de gebruiker zo makkelijk mogelijk te maken, is de menukaart ingedeeld op ondermijningsthema's en beschrijft ieder 'gerecht' met welk doel, voor wie en wanneer de desbetreffende aanpak van toepassing is. Naar aanleiding van de Leidse menukaart is deze landelijke variant ontwikkeld.
 • Datum: 12 Feb 20
 • Auteur: Gemeente Leiden
 • Soort document:
 • Aantal pagina’s: 5
Er zijn verschillende netwerken die zich bezig houden met veiligheid en de aanpak van (ondermijnende) criminaliteit. Wij maakten voor u een overzicht met daarin 4 netwerken: RIEC-LIEC, VNG, IKZ en LAA. In dit overzicht ziet u welke partners bij de verschillende netwerken zijn aangesloten en waar zij zich zoal mee bezig houden.
 • Datum: 16 Apr 20
 • Auteur: RIEC Den Haag
 • Soort document:
 • Aantal pagina’s: 1
De piramide is een instrument waarmee gemeenten, met de hulp van accountmanagers, stappen kunnen zetten om een weerbare gemeente te worden.
 • Datum: 16 Apr 20
 • Auteur: RIEC Den Haag
 • Soort document:
 • Aantal pagina’s: 1
 • Datum: 16 Apr 20
 • Auteur:
 • Soort document:
 • Aantal pagina’s: 11
 • Datum: 20 Apr 20
 • Auteur:
 • Soort document:
 • Aantal pagina’s: 0
Deze factsheet voor professionals geeft de stand van zaken per 1 april 2020 van de Ondermijningswetgeving.
 • Datum: 23 Apr 20
 • Auteur: Rijksoverheid
 • Soort document:
 • Aantal pagina’s: 1
In deze brochure vindt u informatie over de RIEC's en het LIEC, ondermijnende criminaliteit, ondermijningsbeelden en andere maatregelen.
 • Datum: 29 Apr 20
 • Auteur: RIEC-LIEC
 • Soort document:
 • Aantal pagina’s: 8
Handleiding binnengemeentelijke gegevensuitwisseling ten behoeve van de bestrijding van ondermijning.
 • Datum: 23 Apr 20
 • Auteur: Ministerie van Justitie en Veiligheid
 • Soort document:
 • Aantal pagina’s: 90
Samen vormen de partners in de regio Den Haag een coalitie tegen ondermijning. De komende tijd gaan we deze coalitie verder uitbreiden; zowel met (landelijke) overheidspartners als met private partners, semi-publieke partners maar ook met scholen, met zorg en met burgers. Het doel is te komen tot een weerbare samenleving. In deze versnellingsagenda schetsen we de eerste contouren van de aanpak, zoals wij deze voor ons zien.
 • Datum: 02 Jul 20
 • Auteur: RIEC Den Haag
 • Soort document:
 • Aantal pagina’s: 19
Bekijk hier de schematische weergave van de aanpak van ondermijning in de regio Den Haag.
 • Datum: 07 Dec 20
 • Auteur: RIEC Den Haag
 • Soort document:
 • Aantal pagina’s: 2
Op 3 juni heeft het RBO ingestemd met het ambitiedocument ‘Coalitie tegen Ondermijning: Contouren van een Versnellingsagenda’. Dit ambitiedocument is nu vertaald naar een concrete uitvoeringsagenda voor het jaar 2021. Conform afspraak is de uitvoering gefocust op de thema’s mensenhandel en drugs met specifieke aandacht voor vastgoed, horeca, bedrijventerreinen en jonge aanwas.
 • Datum: 07 Dec 20
 • Auteur: RIEC Den Haag
 • Soort document:
 • Aantal pagina’s: 10
De Algemene Plaatselijke Verordening als instrument in de (bestuurlijke) aanpak van ondermijning.
 • Datum: 14 Dec 20
 • Auteur: Aanjaagteam Ondermijning
 • Soort document:
 • Aantal pagina’s: 43