Werken aan veiligheid
doen we samen

Documentatie Ondermijning

Account aanvragen

Veiligheidsprofessionals kunnen gebruik maken van meer praktische hulp door zich te registreren.

In deze map vindt u verschillende hulpmiddelen voor de aanpak van ondermijning. Denk hierbij aan best practices rondom APV aanpassingen en andere bestuurlijke interventies, jaarplannen en jaarverslagen. 

Documenten

De gemeente Leiden heeft een bijzondere menukaart ontwikkeld, gericht op bestuurlijke interventies voor de aanpak van ondermijnende criminaliteit. Hierin kunt u 'a-la-carte' voorgerechten (preventieve aanpak), tussengerechten (preventieve en repressieve aanpak), hoofdgerechten (repressieve aanpak) en nagerechten (nazorg) inzetten. Om het voor de gebruiker zo makkelijk mogelijk te maken, is de menukaart ingedeeld op ondermijningsthema's en beschrijft ieder 'gerecht' met welk doel, voor wie en wanneer de desbetreffende aanpak van toepassing is. Naar aanleiding van de Leidse menukaart is deze landelijke variant ontwikkeld.
 • Datum: 22 Sep 20
 • Auteur: Gemeente Leiden
 • Soort document:
 • Aantal pagina’s: 5
Er zijn verschillende netwerken die zich bezig houden met veiligheid en de aanpak van (ondermijnende) criminaliteit. Wij maakten voor u een overzicht met daarin 4 netwerken: RIEC-LIEC, VNG, IKZ en LAA. In dit overzicht ziet u welke partners bij de verschillende netwerken zijn aangesloten en waar zij zich zoal mee bezig houden.
 • Datum: 22 Sep 20
 • Auteur: RIEC Den Haag
 • Soort document:
 • Aantal pagina’s: 1
De piramide is een instrument waarmee gemeenten, met de hulp van accountmanagers, stappen kunnen zetten om een weerbare gemeente te worden.
 • Datum: 22 Sep 20
 • Auteur: RIEC Den Haag
 • Soort document:
 • Aantal pagina’s: 1
 • Datum: 22 Sep 20
 • Auteur:
 • Soort document:
 • Aantal pagina’s: 11
 • Datum: 22 Sep 20
 • Auteur:
 • Soort document:
 • Aantal pagina’s: 0
Deze factsheet voor professionals geeft de stand van zaken per 1 april 2020 van de Ondermijningswetgeving.
 • Datum: 22 Sep 20
 • Auteur: Rijksoverheid
 • Soort document:
 • Aantal pagina’s: 1
In deze brochure vindt u informatie over de RIEC's en het LIEC, ondermijnende criminaliteit, ondermijningsbeelden en andere maatregelen.
 • Datum: 22 Sep 20
 • Auteur: RIEC-LIEC
 • Soort document:
 • Aantal pagina’s: 8
Handleiding binnengemeentelijke gegevensuitwisseling ten behoeve van de bestrijding van ondermijning.
 • Datum: 22 Sep 20
 • Auteur: Ministerie van Justitie en Veiligheid
 • Soort document:
 • Aantal pagina’s: 90
Samen vormen de partners in de regio Den Haag een coalitie tegen ondermijning. De komende tijd gaan we deze coalitie verder uitbreiden; zowel met (landelijke) overheidspartners als met private partners, semi-publieke partners maar ook met scholen, met zorg en met burgers. Het doel is te komen tot een weerbare samenleving. In deze versnellingsagenda schetsen we de eerste contouren van de aanpak, zoals wij deze voor ons zien.
 • Datum: 22 Sep 20
 • Auteur: RIEC Den Haag
 • Soort document:
 • Aantal pagina’s: 19

Communicatiemiddelen

 • Datum: 22 Sep 20
 • Auteur: Gemeente Leiden
 • Soort document:
 • Aantal pagina’s: 1