Werken aan veiligheid
doen we samen

Kennisbank

Problematisch groepsgedrag kenmerkt zich door gedrag wat de openbare orde, sociale norm en/of veiligheid verstoort, overlast veroorzaakt en/of crimineel van aard is. Als jeugdgroepen samenwerken en/of met elkaar verweven zijn, wordt gesproken van een (jeugd)netwerk. Problematische jeugdgroepen zijn voor een belangrijk deel verantwoordelijk voor de High Impact Crimes. Daarnaast kunnen jeugdgroepen veel overlast veroorzaken. Door een focus op problematische jeugdgroepen wordt effectief ingezet op het tegenaan van overlast en criminaliteit. Het doel is om de overlast en criminaliteit door problematische jeugdgroepen en/of -netwerken te voorkomen, terug te dringen en aan te pakken. 

 

De bijdrage door bovenlokale samenwerking op dit onderwerp is het waar nodig samenwerken en/of kennis en expertise uitwisselen over het signaleren, de kennisdeling en het uitwisselen van best practices en het toepassen van een persoonsgerichte aanpak voor subjecten.

Dit platform is er voor maar zeker ook dóór de partners. U wordt dan ook nadrukkelijk uitgenodigd om hier uw kennis en ervaringen op het gebied van de aanpak van problematische jeugdgroepen te delen. Dit kan via rsiv@denhaag.nl!