Werken aan veiligheid
doen we samen

Regionale Kennisbijeenkomst 14 juni 2018

Account aanvragen

Veiligheidsprofessionals kunnen gebruik maken van meer praktische hulp door zich te registreren.

14 juni 2018: regionale kennisbijeenkomst aanpak problematische jeugdgroepen

Op 14 juni 2018 vond de kennisbijeenkomst over de aanpak van problematische jeugdgroepen plaats. Collega's van gemeenten, politie, OM en ketenpartners uit de regio Den Haag zijn uitgenodigd en met 100 collega's hebben we geluisterd naar lector Jan Dirk de Jong. Daarna kon er voor verschillende sessies gekozen worden waar collega's vertelden over hun aanpak.

Heb je de bijeenkomst gemist of wil je de presentaties nog eens nalezen? Hier vind je ze!

Uit de sessies zijn de volgende tips and tricks naar voren gekomen:

Sessie Den Haag

- Zet in op hulpverlening naast een gebiedsverbod - Houd rekening met personen met een lage verstandige beperking (LVB)

- Er vindt een verschuiving bij jeugdcriminaliteit plaats richting drugscriminaliteit. Hier moet de aanpak op aangepast worden

- Als hoger beroepszaken sneller op zitting komen is de aanpak effectiever

Sessie Zoetermeer

- Wees moedig en start gewoon, desnoods zonder hulpvraag

- Voeg een informatie analist toe aan de aanpak

- Ga zelf op huisbezoek, betrek de cliënt en wees duidelijk en open

- Heb geduld, sommige veranderingen hebben tijd nodig

Sessie Alphen ad Rijn/Snijdelwijk

- Volg een 3-sporenbeleid: Werk persoonsgericht, gezinsgericht én wijkgericht

- Werk breed én echt integraal op de terreinen zorg, veiligheid, leefbaarheid en preventie; begrijp elkaar en denk met elkaar mee

- Zorg voor een lange adem: het bij de wortel aanpakken van de jeugdproblematiek in de wijk (segregatie, generationele overdacht van risicofactoren) betekent heel lang volhouden

Sessie Hillegom

- werk zowel intern als extern samen en denk daarbij in mogelijkheden: wat kunnen we voor elkaar betekenen?

- Zorg voor een lokaal convenant voor informatie deling tussen zorg- en veiligheidspartners

- Zoek expertise bij andere gemeenten en vind niet steeds het wiel opnieuw uit

Sessie Amsterdam

- Werk samen met scholen

- Zorg voor specialistische kennis over specifieke doelgroepen (zoals LVB)

- Zet het belang van het kind voorop en start daar

- Richt je proces zo in dat er geen wachttijden zijn

2018

  • Datum:21 Jun 18
  • Auteur:Gemeente Den Haag
  • Soort document:
  • Aantal pagina’s:22
  • Datum:14 Jun 18
  • Auteur:Eric Kensdell, Arne Hoogcarspel
  • Soort document:
  • Aantal pagina’s:14