Werken aan veiligheid
doen we samen

Kennisbank

Om de gezamenlijke verantwoordelijkheid te bekrachtigen, is door de minister, de regioburgemeesters en het college van procureurs-generaal besloten een gemeenschappelijke veiligheidsagenda op te stellen. Hiermee wordt beoogd een bijdrage te leveren aan de veiligheid van Nederland door samenwerking tussen organisaties die een rol hebben in het veiligheidsdomein. De gemeenschappelijke veiligheidsagenda richt zich op de aanpak van maatschappelijke veiligheidsproblemen die zowel landelijk als lokaal spelen en waar afstemming op landelijk niveau nodig is voor een zo optimaal mogelijk resultaat. Hier dan ook de thema's die het RSIV aanstipt naast de prioriteiten uit het RBP.

Onderwerpen