Werken aan veiligheid
doen we samen

Kinderporno

Account aanvragen

Veiligheidsprofessionals kunnen gebruik maken van meer praktische hulp door zich te registreren.

Laatst toegevoegde documenten

Aanpak kinderporno

De maatschappelijke impact van kinderpornozaken is groot. Mede als gevolg van de digitalisering van de samenleving, neemt de omvang van het probleem toe. De digitale component maakt dit ook een fenomeen dat in beginsel grenzeloos is. Het misbruik dat ten grondslag ligt aan de kinderpornografische afbeelding, vindt steeds meer op afstand plaats (het wordt meer internationaal). Daarnaast wordt het misbruik grover, de slachtoffers jonger en de hoeveelheid materiaal neemt toe (als gevolg van de beschikbaarheid van steeds grotere gegevensdragers). Het grensoverschrijdend misbruik in het kader van kindersekstoerisme wordt als onderdeel van dit probleem beschouwd.

 

Focus in aanpak

De bestaande focus op slachtoffers, vervaardigers en verspreiders wordt verder uitgebreid. Het maatschappelijk effect bij de bestrijding van kinderporno komt (in toenemende mate) centraal te staan. Daarbij ligt een nadrukkelijke prioriteit op het ontzetten van slachtoffers aan acuut misbruik (elk signaal van actueel misbruik wordt opgepakt) in plaats van een focus op het behalen van 'harde cijfers'. In de dadergerichte aanpak komt de nadruk meer te liggen recidivisten, daders opererend in besloten netwerken en daders in risicovolle beroepen en posities.

Maatwerk wordt geleverd bij de inzet van strafrechtelijke en alternatieve interventies, passend bij de ernst van het delict. Deze variëren van proactieve onderzoeken met gebruikmaking van innovatieve technologie en methodieken, volwaardige opsporingsonderzoeken, voorwaardelijke sepots en alternatieve interventies zoals waarschuwingsbrieven en doorverwijzing naar hulpverlening.

 

Doelstelling

Voor de bestrijding van kinderporno zijn in de landelijke, gemeenschappelijke veiligheidsagenda de volgende doelstellingen opgenomen:

- Het terugdringen van kinderpornografie en kindersekstoerisme.

- Het vergroten van de inzet op signalen van misbruik, daadwerkelijk misbruik en het ontzetten van slachtoffers.

Beleidsdoelstelling voor de politie is om meer onderzoek te gaan draaien gericht op kindermisbruik, productie van kinderpornografie en kindersekstoerisme. Deze complexe zaken betreffen proactieve en reguliere onderzoeken naar daadwerkelijk misbruik, zijn omvangrijk en daarmee arbeidsintensief. Om hiervoor voldoende opsporings- en vervolgingscapaciteit vrij te maken, wordt op basis van meldingen/aangiftes en kortstondig onderzoek (bij zogenaamde eenvoudige zaken) meer gebruik gemaakt van het voorwaardelijk sepot (bijvoorbeeld verplichte therapie en reclasseringstoezicht) en alternatieve interventies, met tevens een minimum voor het aantal proactieve en reguliere onderzoeken.

Doel is om meer complexe zaken te gaan draaien, met meer nadruk op signalen van misbruik, daadwerkelijk misbruik, productie van kinderpornografie en kindersekstoerisme.

 

Bijdrage

In de gemeenschappelijke veiligheidsagenda is benoemd dat het departement bijdraagt aan:

- Verdere aanscherping van de wetgeving. Zo bestaat behoefte aan uitbreiding strafbaarstelling misbruik zonder fysiek contact ('grooming').

- Het betrekken van bedrijven/reisbranche/NGO's in kader van de aanpak kindersekstoerisme.

- Het betrekken van landen van herkomst en de KMar in het kader van de aanpak van kindersekstoerisme.

- Samenwerking met andere landen ter bestrijding van kinderporno.

- Inzet Internationale Liasons Officers.

Op regionaal niveau wordt gewerkt aan:

- Lokale inzet en samenwerking van GGZ, Reclassering en OM, om het toezicht verder te versterken.