Werken aan veiligheid
doen we samen

Kennisbank

Woninginbraak is een delict met een grote impact op de slachtoffers (een 'high impact crime'). Het idee dat iemand in je huis is geweest, soms zelfs terwijl je sliep, is voor veel mensen erg aangrijpend en zij voelen zich hierdoor vaak langere tijd onveilig. Na een forse toename van het aantal woninginbraken in de periode 2005-2011, is in 2012 en 2013 een daling ingezet. Om deze daling te doen doorzetten en structureel te maken, blijven veel inspanningen nodig van alle betrokken partijen.