Werken aan veiligheid
doen we samen

Kennisbank

Een thema dat zowel landelijk, regionaal als op lokaal niveau in toenemende mate speelt, is de verbinding tussen zorg en veiligheid. Een groot aantal thema's kent immers zowel een veiligheids - als een zorgcomponent. Te denken valt onder meer aan radicalisering, huiselijk geweld, mensenhandel, personen met verward gedrag, etc.

Het RSIV richt zich in 2019 vooral op het faciliteren van het delen van kennis en informatie tussen gemeenten met betrekking tot de implementatie van de nieuwe wet GGZ. Daarbij probeert het de afstemming tussen regiogemeenten waar mogelijk/nodig te stimuleren. Ook zal het RSIV een bijdrage leveren aan het inrichten van een regionale bestuurlijke structuur in de regio Haaglanden met als opgaaf een betere verbinding tussen zorg en veiligheid.