Werken aan veiligheid
doen we samen

Documentatie Zorg en Veiligheid

Account aanvragen

Veiligheidsprofessionals kunnen gebruik maken van meer praktische hulp door zich te registreren.

Documentatie Zorg en Veiligheid

In deze map vindt u verschillende documenten, handreikingen en belangrijke links naar websites op het gebied van Zorg en Veiligheid.

Feiten en achtergrond

Eindrapportage door het Schakelteam Personen met verward gedrag.
  • Datum: 30 Sep 18
  • Auteur: Schakelteam Personen met verward gedrag
  • Soort document:
  • Aantal pagina’s: 119

Praktische hulp

Dit document is bedoeld als handvat voor het leggen van de verbinding tussen zorg en veiligheid voor bestuurders van gemeenten. Het biedt een overzicht van het speelveld waar gemeenten in Nederland mee te maken hebben op het snijvlak van het zorg- en het veiligheidsdomein. Het geeft een overzicht van concrete instrumenten waarmee bestuurders sturing kunnen geven.
  • Datum: 30 Jul 18
  • Auteur: VNG
  • Soort document:
  • Aantal pagina’s: 24