RSIV
Nieuwsbrief

Nieuwsbrief RSIV oktober 2021

Het RSIV zal voortaan een aantal keer per jaar een nieuwsbrief uitbrengen. In deze nieuwsbrief worden niet alleen de activiteiten en producten van het RSIV belicht, maar wordt ook aandacht besteed aan het aanbod vanuit het landelijk niveau op de thema’s uit het Regionaal Beleidsplan 2023-2026.

Vanuit de nieuwsbrief word je via de knop ‘lees meer’ doorverwezen naar onze site www.rsiv.nl, waar een uitgebreidere versie van het nieuwsbericht staat.

Voor deze eerste uitgave van de nieuwsbrief is gekozen om eenmalig onze netwerkpartners per mail de nieuwsbrief toe te sturen. Wil je in het vervolg op de hoogte blijven van wat het RSIV doet en wat er vanuit landelijk niveau wordt aangeboden? Maak dan een account aan via deze link: https://rsiv.nl/action/?action=register&full=1. Netwerkpartners die al een account hebben zijn automatisch in de verzendlijst opgenomen. 

Heb je vragen en/of opmerkingen naar aanleiding van de nieuwsbrief? Neem contact op via rsiv@denhaag.nl!

Regionale Masterclass ´Regie op jeugd´
Voorbereidingen Coalitie voor veiligheid 2023-2026
Cyberprojecten City Deal Lokale Weerbaarheid Cybercrime
Project Dealbreakers
Landelijke inleveractie wapens
Landelijk actieplan Wapens en Jongeren
HackShield
Handreiking Mensenhandel
Week van de Veiligheid 2021
Online trainingen voor ondernemers

Regionale Masterclass ´Regie op jeugd´

Op 4 oktober start de Masterclass-reeks 'Regie op jeugd'. In het teken van de 'Basis op orde' gaat documentairemaakster en presentratrice Lize Korpershoek van 13:00 tot 14:30 uur in gesprek met o.a. onderzoeker Drs. Jolijn Broekhuizen, Prof. Dr. Hanna Swaab en Criminoloog Dr. Jan Dirk de Jong over vroegsignalering, preventie en het bieden van perspectief.
LEES MEER ->

Voorbereidingen Coalitie voor veiligheid 2023-2026

Aangezien het huidige Regionaal Beleidsplan (RBP) 2019-2022 afloopt op 31 december 2022, is het RSIV gestart met de voorbereidingen voor een nieuw RBP nieuwe stijl. We willen komen tot meer focus op een beperkt aantal thema's waar we dan ook met alle betrokken partijen het verschil op willen maken in de periode 2023-2026. In het db RBO van 30 september is gesproken over het voorstel.
LEES MEER ->

Cyberprojecten City Deal Lokale Weerbaarheid Cybercrime

Op donderdag 14 oktober organiseert het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) het online congres City Deal Lokale Weerbaarheid Cybercrime. Tijdens dit congres worden uit het hele land de cyberprojecten van de City Deal gepresenteerd. Het doel van deze projecten is het vergroten van de cyberweerbaarheid bij burgers en bedrijven.
LEES MEER ->

Project Dealbreakers

Dealbreakers heeft als doel om te voorkomen dat jongeren in de georganiseerde drugscriminaliteit belanden. Delft, Zoetermeer, Leidschendam-Voorburg, Gouda en Leiden zijn de gemeenten die deelnemen aan de pilot. In deze gemeenten wordt op lokaal niveau onderzocht hoe de jongeren het beste op de nadelen van snel geld verdienen gewezen kunnen worden. Reeds is het regioteam fysiek bijeengekomen.
LEES MEER ->

Landelijke inleveractie wapens

Eén van de speerpunten van het landelijk actieplan Wapens en Jongeren is de gezamenlijke wapeninzamelactie die van 11 tot en met 17 oktober aanstaande zal plaatsvinden. Alle 27 gemeenten in de Eenheid Den Haag doen hieraan mee. De inleveractie wordt begeleid door een campagne met het motto ‘Drop je knife en doe wat met je life’. Tijdens de inzamelweek kunnen jongeren hun steekwapens inleveren.
LEES MEER ->

Landelijk actieplan Wapens en Jongeren

In november 2020 werd het actieplan Wapens en Jongeren gelanceerd. Hiermee willen de betrokken organisaties de strijd aangaan met met het toenemende wapenbezit onder jongeren. Het actieplan is een samenwerking tussen 19 gemeenten met een urgente wapenproblematiek, waaronder uit onze regio de gemeente Den Haag en Zoetermeer, de politie en het Openbaar Ministerie (OM)
LEES MEER ->

HackShield

Op 14 september jl. heeft het RSIV voor gemeenten en politie een digitale informatiebijeenkomst georganiseerd over HackShield. Dit is een spannend spel over de gevaren op internet. Het leert kinderen (online) skills waarmee ze zich kunnen wapenen tegen cybercriminaliteit. Gemeenten kunnen nog tot 6 oktober aangeven of ze meedoen met de HackShield campagne.
LEES MEER ->

Handreiking Mensenhandel

Samen met veel gemeenten en ketenpartners zijn we druk bezig geweest met het maken van een handreiking voor de gemeenten om te voldoen aan de eisen van het landelijk programma ‘samen tegen mensenhandel’, het Interbestuurlijk Programma (IBP) en de regionale uitvoeringsagenda ondermijning. Ondertussen is de eerste conceptversie gereed.
LEES MEER ->

Week van de Veiligheid 2021

Van 11 tot 17 oktober vindt de Week van de Veiligheid 2021 plaats. Dit jaar ligt de focus op de ondernemers en hun weerbaarheid. Van maandag tot en met donderdag komen de volgende thema's aan bod: cybercrime/gedigitaliseerde criminaliteit, overvallen, ondermijning en geweld. Meer weten? Kijk op https://www.maakhetzeniettemakkelijk.nl/week-van-de-veiligheid.
LEES MEER ->

Online trainingen voor ondernemers

De politie en het Regionaal Platform Criminaliteitsbeheersing Noord-Holland (RPCNH) hebben verschillende gratis online trainingen samengesteld, die ook door ondernemers in de regio Den Haag gevolgd kunnen worden. Voor de volgende thema's is het momenteel mogelijk om een training te volgen: Altijd alert (afwijkend gedrag), Omgaan met geweld en agressie, Overvaltraining, Cybercrime en Ondermijning.
LEES MEER ->