RSIV
Nieuwsbrief

Nieuwsbrief RSIV december 2021

In deze laatste nieuwsbrief van 2021 wordt stilgestaan bij de nieuwsberichten van de afgelopen periode (okt-dec). Ook wordt vooruitgekeken naar de ontwikkelingen voor 2022. Zie je een interessant nieuwsbericht? Klik dan op 'lees meer' om hier meer over te weten te komen. 

Het RSIV wenst onze collega's en partners alvast prettige feestdagen en een gelukkig en gezond 2022 toe! 

Heb je vragen en/of opmerkingen naar aanleiding van de nieuwsbrief? Neem contact op via rsiv@denhaag.nl!

Vastgestelde handreiking Mensenhandel
Coalitie voor vroegsignalering 'voorkomen jonge aanwas'
Aan het woord: Gemeente Westland over HackShield
Interventiematrix wapenbezit en -gebruik onder jongeren
Handelingskader wapen en jongeren voor professionals in het jeugddomein
Doorontwikkeling Platform Veilig Ondernemen Den Haag
Digitale kick-off HackShield
Opbrengst landelijke wapen-inleveractie
Het Grote HackShield Event 2021

Vastgestelde handreiking Mensenhandel

Deze week is de handreiking mensenhandel officieel vastgesteld. De handreiking is geschreven met vele partners uit het zorg en veiligheidsdomein en geeft handvatten aan de gemeenten in de regio. De handreiking inclusief alle bijlage is te vinden op de website van het RSIV in de map Mensenhandel, Regionale handreiking mensenhandel.
LEES MEER ->

Coalitie voor vroegsignalering 'voorkomen jonge aanwas'

Medio februari 2022 kunt u het vervolg op de eerste Masterclass 'De basis op orde' (okt. 2021) verwachten! De tweede masterclass staat in het teken van het verbinden van het sociaal, het onderwijs en het veiligheidsdomein. Deze masterclass is voor zowel (beleids)medewerkers uit het sociaal, het onderwijs als uit het veiligheidsdomein. Meer informatie volgt half januari 2022!
LEES MEER ->

Aan het woord: Gemeente Westland over HackShield

Sinds oktober 2021 zijn zeven gemeenten binnen de Eenheid Den Haag gestart met HackShield. Een van deze gemeenten is gemeente Westland. Wij vroegen Kim van Bregt van de gemeente hoe zij de afgelopen periode heeft ervaren, wat de plannen voor volgend jaar zijn en wat zij andere gemeenten wil meegeven.
LEES MEER ->

Interventiematrix wapenbezit en -gebruik onder jongeren

Klik hier voor de Interventiematrix wapenbezit en -gebruik onder jongeren. Deze is recentelijk opgeleverd door het Landelijk actieplan Wapens en Jongeren.
LEES MEER ->

Handelingskader wapen en jongeren voor professionals in het jeugddomein

De werkgroep 'Wapens en jongeren' van het RSIV heeft recentelijk een handelingskader wapens en jongeren opgeleverd. Deze is bedoeld voor professionals en zorgverleners in het jeugddomein binnen uw gemeente en heeft als doel het creëren van bewustwording en meldingsbereidheid in het jeugddomein (jongerenwerk, jeugdteams etc.).
LEES MEER ->

Doorontwikkeling Platform Veilig Ondernemen Den Haag

Het regionale Platform Veilig Ondernemen (PVO) Den Haag is in 2017 opgericht als opvolger van het Regionaal Platform Criminaliteitsbeheersing. Vanwege gebrek aan structurele financiering bleef het PVO Den Haag, dat is ondergebracht bij het RSIV, beperkt in schaal en uitvoering. Goed nieuws is dat er in de kabinetsbegroting per 2022 structurele gelden voor de PVO's zijn opgenomen!
LEES MEER ->

Digitale kick-off HackShield

Op maandag 26 oktober was de digitale kick-off van de uitrol van HackShield, een transmediale cybersecurity game voor kinderen tussen de 8 en 12 jaar. Door het spelen van de game leren kinderen zich op een speelse manier te wapenen tegen digitale gevaren. De gemeenten die nu starten met HackShield zijn: Katwijk, Noordwijk, Oegstgeest, Zoeterwoude, Leidschendam-Voorburg, Gouda en Westland.
LEES MEER ->

Opbrengst landelijke wapen-inleveractie

Tijdens de landelijke wapeninleveractie van maandag 11 tot en met zondag 17 oktober konden wapens anoniem en straffeloos ingeleverd worden. In de Eenheid Den Haag zijn in totaal 505 wapens ingeleverd. Het gaat onder andere om 330 messen, ruim 15 kilo scherpe munitie en 11 vuurwapens.
LEES MEER ->

Het Grote HackShield Event 2021

Vandaag waren wij aanwezig bij Het Grote HackShield Event 2021. Wat een energie en enthousiasme leeft er bij de organisatie en kinderen die aan HackShield deelnemen!
LEES MEER ->