Werken aan veiligheid
doen we samen

Samenwerken aan veiligheid

In het werkgebied van de regionale eenheid Den Haag werken gemeenten, Openbaar Ministerie en politie samen met ketenpartners en burgers aan Veiligheid en Vertrouwen.

Het Regionale Samenwerkingsverband Integrale Veiligheid is een samenwerkingsverband van en voor de veiligheidspartners binnen de eenheid Den Haag. Het gaat om 28 gemeenten, de politie en het OM.

Op basis van het Regionaal Beleidsplan 2015-2018 richt het RSIV zich op het produceren van praktische handvatten, formats en tools.

De gezamenlijke prioriteiten op regionaal niveau betreffen veiligheidsvraagstukken die in het merendeel van de gemeenten spelen, waarop een gezamenlijke integrale aanpak noodzakelijk is en waarover bestuurlijk draagvlak is om hierover op regionaal niveau afspraken te maken.

Elk jaar wordt gekeken welke acties nodig zijn om de in het RBP gestelde doelen te bereiken. In het RSIV Werkplan 2018 is aangegeven wat er in 2018 opgepakt wordt.

Het definitieve Regionaal Beleidsplan 2019-2022 is in het RBO van 6 december 2018 vastgesteld.

Nieuwsbrief

Elk kwartaal wordt een nieuwsbrief gemaakt. Heb je de laatste gemist? klik hier!

Ben je geïnteresseerd in oudere versies?

Nieuwsbrief eerste kwartaal 2018

Nieuwsbrief tweede kwartaal 2018

 

Account aanvragen

Veiligheidsprofessionals kunnen gebruik maken van meer praktische hulp door zich te registreren.

Onze partners in kaart

Het laatste nieuws