Werken aan veiligheid
doen we samen

Samenwerken aan veiligheid

In het werkgebied van de regionale eenheid Den Haag werken gemeenten, Openbaar Ministerie en politie samen met ketenpartners en burgers aan Veiligheid en Vertrouwen.

Het Regionale Samenwerkingsverband Integrale Veiligheid is een samenwerkingsverband van en voor de veiligheidspartners binnen de eenheid Den Haag. Het gaat hier om 28 gemeenten, de politie en het OM.

Op basis van het Regionaal Beleidsplan 2015-2018 richt het RSIV zich op het produceren van praktische handvatten, formats en tools. De gezamenlijke prioriteiten op regionaal niveau betreffen veiligheidsvraagstukken die in het merendeel van de gemeenten spelen, waarop een gezamenlijke integrale aanpak noodzakelijk is en waarover bestuurlijk draagvlak is om hierover op regionaal niveau afspraken te maken.

 

Onze partners in kaart

Het laatste nieuws