Werken aan veiligheid
doen we samen

Samen werken aan veiligheid

Het Regionaal Samenwerkingsverband Integrale Veiligheid (RSIV) is een samenwerkingsverband van en voor de veiligheidspartners binnen de eenheid Den Haag. Het gaat om 27 gemeenten, de politie en het Openbaar Ministerie.

De gezamenlijke prioriteiten op regionaal niveau betreffen veiligheidsvraagstukken die in het merendeel van de gemeenten spelen, waarop een gezamenlijke integrale aanpak noodzakelijk is en waarover bestuurlijk draagvlak is om hierover op regionaal niveau afspraken te maken. De prioriteiten voor de komende vier jaar staan in het Regionaal Beleidsplan 2019-2022. Inmiddels zijn ook de eerste voorbereidingen gestart voor het Regionaal Beleidsplan 2023-2026. De nieuwe regionale prioriteiten zullen voor een belangrijk deel worden bepaald door het Algemeen Veiligheidsbeeld van de Eenheid Den Haag 2021

De belangrijkste doelstelling van het RSIV is het ondersteunen van de netwerkpartners bij het uitvoeren van het RBP. Het is de bedoeling om vooral te komen tot praktische ondersteuning van de betrokken veiligheidspartners door het - waar nodig - organiseren van regionale kennis- en netwerkbijeenkomsten en het ontwikkelen van concrete beleidsinstrumenten.

Elk jaar wordt in het RSIV jaarplan aangegeven welke acties nodig zijn om de in het RBP gestelde doelen te bereiken. Hierbij treft u het vastgestelde Jaarplan RSIV 2022 en Overzicht Jaarplan RSIV 2022 aan. Zie hier ook het  Jaarverslag 2021 

Nieuwsbrief RSIV

LinkedIn RSIV

Account aanvragen

Veiligheidsprofessionals kunnen gebruik maken van meer praktische hulp door zich te registreren.

Onze partners in kaart

Het laatste nieuws